Öğleden Önce
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ö Sonraki
Öğleden Önce
Eş anlamlılar:
       Türkçe: ÖÖ
       İngilizce: Ante Meridiem,   AM
Karşıt anlamlılar:
       Türkçe: Öğleden Sonra,   ÖS
       İngilizce: Post Meridiem,   PM
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ölçüt Başlangıç Öğleden Sonra
Bir Linux Kitaplığı Sayfası