Miladi Sene
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - M Sonraki
Miladi Sene
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Anno Domini,   AD
       Türkçe: MS
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Mikroişlemci Başlangıç Milattan Önce
Bir Linux Kitaplığı Sayfası