Dalgalı
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - D Sonraki
Dalgalı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Alternating
Dalgalı Akım
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Alternatif Akım,   AA
       İngilizce: Alternating Current,   AC
Karşıt anlamlılar:
       Türkçe: Doğru Akım,   DA
       İngilizce: Direct Current,   DC
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dal Başlangıç Dallanma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası