Çözümleme
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çözümleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Analysis
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çözüm Yolu Başlangıç Çözümleyici
Bir Linux Kitaplığı Sayfası