Çevirici
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ç Sonraki
Çevirici
I
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bağdaştırıcı,   Uygunlaştırıcı
       İngilizce: Adapter
II
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Assembler
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çevir Sesi Başlangıç Çevirici Dili
Bir Linux Kitaplığı Sayfası