Giriş
Önceki Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu Sonraki
Giriş
"Başlangıçta dosyalar boş ve şekilsizdi. Ve Yazarın Parmakları klavyenin üzerinde gezindi. Orada kelimeler olmasını istedi ve kelimeler oldu."
Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu, sistem yöneticilerinin Linux kullanımını anlatmaktadır. Bu belge sistem yönetimi hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmeyen ama temel yönetim komutlarını ve mantığını bilenler için hazırlanmıştır. Bu kılavuz Linux kurulumunu anlatmaz. Bu tür bilgiler Kurulum ve Başlangıç Kılavuzunda bulunmaktadır. Aşağıda daha ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
Sistem yönetimi, bir bilgisayar sistemini kullanılabilir ve stabil tutmak için gereken her türlü faaliyeti kapsamaktadır. Bu : dosyalarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesini; yeni programlara yüklenmesini; yeni kullanıcılar eklenmesi ve eskilerin silinmesini; dosya sistemlerinin sağlamlığının sağlanmasını; vb... olayları kapsamaktadır. Eğer bir bilgisayarı bir ev olarak kabul edersek; sistem yöneticisini bu evin kahyası ve hizmetçisi olarak tanımlayabiliriz. Evin temizlik, bakım-onarım ve benzeri bütün işlerinin sorumluluğu sistem yöneticisine aittir.
Bu kılavuz birbirinden bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Şayet sadece yedekleme ile ilgileniyorsanız, doğrudan o bölüme geçebilirsiniz. Bununla beraber bu kılavuzun bir ilk olduğu ve bir ders notları şeklinde hazırlandığı unutulmamalıdır. Bu kılavuzu ister bölümler bazında ele alın, isterseniz bir bütün olarak okuyun.
Bu kılavuz tamamen bağımsız bir kullanım için tasarlanmamıştır. Diğer Linux belgelerinde de Sistem Yöneticileri için çok faydalı bilgiler bulunmaktadır. Sistem yöneticisi bazı özel görev ve yetkileri olan bir kullanıcıdır. Başvurabileceğiniz çok sayıda faydalı kılavuz sayfaları bulunmaktadır. Buralardan komutlar hakkında ayrıntılı bilgiler almanız mümkündür. ayet hangi komuta ihtiyacınız olduğunu bilmiyorsanız apropos komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut hakkında ayrıntılı bilgi Linux kılavuz sayfalarında mevcuttur.
Bu kılavuz Linux işletim sistemi için tasarlanmakla birlikte, Unix tabanlı diğer işletim sistemleri içinde kullanılabilir. Unix sistemlerinin genel özellikleri ile sistem yöneticiliğinin bazı özellikleri arasında tam bir uyum olmadığı için, bu kılavuzun bütün Unix tabanlı işletim sistemlerini kapsadığı söylenemez. Linux işletim sistemlerinin doğal gelişiminden dolayı, bu kılavuzun bütün Linux sistemlerini kapsaması da çok zordur.
Resmi bir Linux sistemi olmadığından ve dağıtımların çok çeşitli olmasından dolayı bu kılavuz her hangi bir Linux Sisteme yönelik yazılmamıştır. Mümkün olan durumlarda çeşitli dağıtımlar arasındaki farklılıklar bu kılavuzda belirtilmiştir.
Bu kılavuz olayları "5 temel adım" gibi sınıflandırmalar yapmadan, bütün ayrıntıları ile anlatmaktadır. Bu yüzden bazı bölümler herkesin işine yaramayabilir. Bu bölümleri atlamakta kendinizi serbest hissedebilirsiniz. Fakat burada yazılmış olan bütün bölümleri okumak, doğal olarak, sistem hakkındaki bilgilerinizi daha ayrıntılı ve kuvvetli hale getirecek ve yöneticilik işiniz daha kolaylaşacaktır.
Linux bağlantılı bütün geliştirme ve dökümasyon işlerinde olduğu gibi, bu kılavuzun yazım işi tamamen gönüllük esasına dayanılarak yazılmıştır. Bunun eğlenceli olacağını ve olması gerektiğini düşündüğüm için bu kılavuzu hazırladım. Bununla birlikte, her gönüllü işte olduğu gibi, burada da kısıtlı zaman, bilgi ve deyenim söz konusudur. Bu kılavuzun para karşılığı hazırlanmış olanlar kadar profesyonel olduğunu düşünmeyin. Benden uyarması.
Bir şeyi daha belirtmek isterim ki; gönüllü olarak hazırlanmış son derece kapsamlı ve iyi kılavuz sayfaları İnternet üzerinde mevcuttur ve onlar bu kılavuzun konusu dışında bırakılmıştır. Program ve komutlara yönelik ayrıntılı anlatımlara bu kılavuzda yer verilmemiştir. Sadece bu programların temel kullanımına ve özellikleri burada anlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bu kılavuz sayfalarına baş vurmanız gerekmektedir. Genellikle bu kılavuzlar Linux belgelendirme çalışmalarının bir parçasıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belgenin Özgün Sürümü Başlangıç Bu Kitap Hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası