Belgenin Özgün Sürümü
Önceki Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu Sonraki
Belgenin Özgün Sürümü
Kitabın kaynak kodu ve diğer belge biçimleri Linux Belgelendirme Projesi (LDP) sitesinde (http://www.tldp.org/) ve bu kitabın ev sayfasından (http://www.taylexson.org/sag/) HTML ve PDF biçimlerinde edinilebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu Başlangıç Giriş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası