Diğer ext2 dosya sistemi araçları
Önceki Dosya Sistemleri Sonraki
Diğer ext2 dosya sistemi araçları
Dosya sistemi yaratıcısı mke2fs ve denetleyicisi e2fsck'ye ek olarak ext2 dosya sistemi, dosya sisteminden bağımsız olarak ulaşılabilen ve yahut doğrudan kullanılabilen, bazı yararlı ek araçlara da sahiptir.
tune2fs dosya sistemi parametrelerini ayarlar. Bazı ilginç parametreler şunlardır:
 • Maksimum bağlama sayısı. Dosya sistemleri belirli bir bağlama sayısına ulaşılınca, sistem temiz işaretine rağmen, e2fsck dosya sistemini kontrol etmeye kalkışır. Geliştirme veya sınama amacıyla kullanılan bir sistemde bu sayıyı düşürmek iyi bir fikir olabilir.
 • Denetimler arasındaki maksimum zaman. Sistem temiz işaretine ve denetim için gerekli bağlama sayısına ulaşılmamış olsa bile; en son denetimden beri geçen süre belli bir değere ulaşınca e2fsck sistemi denetlemek isteyebilir. Bu seçenek istenirse kapatılabilir.
 • root kullanıcı için ayrılmış blok sayısı. Ext2, dosya sistemi dolmuş olsa bile, root kullanıcının her hangi bir şeyi silmeden işlerine devam edebilmesi için bazı bloklar ayrılmıştır. Bunun için ayrılan blokların oranı öntanımlı %5'dir. Bu da pek çok disk için fazla sayılmayacak bir orandır.
Daha fazla bilgi edinmek için tune2fs kılavuz sayfasına bakınız.
dumpe2fs ext2 dosya sistemi hakkında, genellikle süper bloktan alınan, bilgileri gösterir. Bu bilgilerden bazıları teknik ayrıntılardır ve dosya sisteminin nasıl çalıştığının bilinmesini gerektirir, fakat pek çoğu kolayca anlaşılabilir açıklamalardır. Aşağıda böyle bir çıktı vardır:
# dumpe2fs -h /dev/hdb2
dumpe2fs 1.25 (20-Sep-2001)
Filesystem volume name:  /b2
Last mounted on:     <not available>
Filesystem UUID:     ad9437d2-0e25-490b-8c9d-9a0da50c95df
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal filetype needs_recovery sparse_super
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       366592
Block count:       2931862
Reserved block count:   146593
Free blocks:       780635
Free inodes:       306325
First block:       1
Block size:        1024
Fragment size:      1024
Blocks per group:     8192
Fragments per group:   8192
Inodes per group:     1024
Inode blocks per group:  128
Last mount time:     Mon Jan 13 16:47:05 2003
Last write time:     Mon Jan 13 16:47:05 2003
Mount count:       821
Maximum mount count:   -1
Last checked:       Thu Oct 25 16:02:44 2001
Check interval:      0 (<none>)
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:        128
Journal UUID:       <none>
Journal inode:      8
Journal device:      0x0000
First orphan inode:    0


Grup 0: (1 ile 8192 arasındaki bloklar)
  İlk süperbloğun yeri: 1
 Grup tanımının yeri:   2-13
 Blok biteşleminin yeri: 14 (+13)
 Düğüm biteşleminin yeri: 15 (+14)
 Düğüm tablosunun yeri:  16-143 (+15)
 Serbest blok sayısı:   0
 Serbest düğüm sayısı:  792
 Dizin sayısı:      19
 Serbest bloklar:
 Serbest düğümler:    233-1024
Grup 1: (8193 ile 16384 arasındaki bloklar)
 Yedek süperbloğun yeri: 8193
 Grup tanımının yeri:   8194-8205
 Blok biteşleminin yeri: 8206 (+13)
 Düğüm biteşleminin yeri: 8207 (+14)
 Düğüm tablosunun yeri:  8208-8335 (+15)
 Serbest blok sayısı:   0
 Serbest düğüm sayısı:  855
 Dizin sayısı:      31
 Serbest bloklar:
 Serbest düğümler:    1194-2048

[çıktının Grup 1 ile Grup 357 arasında grup bilgileri silindi]

Grup 357: (2924545 ile 2931861 arasındaki bloklar)
 Blok biteşleminin yeri: 2924545 (+0)
 Düğüm biteşleminin yeri: 2924546 (+1)
 Düğüm tablosunun yeri:  2924560-2924687 (+15)
 Serbest blok sayısı:   5452
 Serbest düğüm sayısı:  812
 Dizin sayısı:      25
 Serbest bloklar:     2924699, 2925104-2925488, 2925495-2925498, 2925525, \
              2926801-2931861
 Serbest düğümler:    365580, 365607, 365783-366592
#
debugfs dosya sistemleri için kullanılan bir hata ayıklama programıdır. Disk üzerinde bulunan dosya sistemi veri yapısına doğrudan erişim sağlar ve fsck komutunun onaramadığı hataları düzeltmeye yarar. Ayrıca silinmiş dosyaları geri almak için kullanıldığı da bilinmektedir. Bununla birlikte debugfs ne yaptığınızı bilmeniz gereken bir programdır, aksi halde bütün bilgilerinizi yok edebilirsiniz.
dump ve restore ext2 dosya sisteminin yedekleme işlemlerinde kullanılırlar. Geleneksel Unix işletim sistemlerinin, ext2 dosya sistemi için geliştirilmiş özel sürümleridir. Yedek Alma bölümünde yedekleme hakkında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Diğer dosya sistemi araçları Başlangıç Dosya sistemleri olmayan diskler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası