Öncelik ve Güvenlik
Önceki FELSEFE Sonraki
Öncelik ve Güvenlik
TCP, her bağlantının önceliğini ve güvenliğini sağlamak için Genel Ağ protokolünün hizmet türü alanı ile güvenlik seçeneğini TCP kullanıcısına kullanılır kılar. Tüm TCP modüllerinin çok seviyeli bir güvenlik ortamında işlevsel olması gerekli değildir; bir kısmı sadece sınıflanmamış kullanımla sınırlıyken bir kısmı da sadece tek bir güvenlik seviyesinde ve bölmesinde çalışabilir. Bu nedenle, bazı TCP gerçeklenimleri ve kullanıcı hizmetleri çok seviyeli güvenlik durumunun bir alt kümesiyle sınırlı olabilir.
Çok seviyeli bir güvenlik ortamında işleyen TCP modülleri giden veribölütlerini güvenlik, bölüm ve öncelik bakımından düzgün biçimde imlemelidir. Bu tür TCP modülleri kullanıcılarına veya Telnet ve THP gibi daha üst düzey protokollere ayrıca, bağlantılarda istenen güvenlik seviyesini, bölmesini ve önceliği belirtmelerine imkan veren bir arayüz sağlamalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Veri İletişimi Başlangıç Güçlülük İlkesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası