Veri İletişimi
Önceki FELSEFE Sonraki
Veri İletişimi
Bir bağlantıdan akan veriyi bir sekizli akımı olarak düşünebiliriz. Gönderen taraf yaptığı bir GÖNDER çağrısındaki verinin beklemeksizin alıcı tarafa gidip gitmeyeceği GİTsin bayrağını kullanarak belirtir.
Gönderen TCP'nin gönderen taraftan veriyi toplamasına izin verilmiş ve gitsin işlevi algılanıncaya kadar verinin veribölütleri halinde gönderilmesi kararı da ona bırakılmıştır, ancak gitsin işlevini algıladığı anda henüz gönderilmemiş verinin tümünü göndermek zorundadır. Alıcı TCP GİTsin bayrağını gördüğünde, veriyi alıcı sürece aktarmadan önce gönderen TCP'den artık veri gelmesini beklememelidir.
Veribölütü sınırları ile gitsin işlevi arasında bir ilişkinin varlığı gerekli değildir. Herhangi bir veribölütündeki veri tek bir GÖNDER çağrısının sonucu olabileceği gibi çok sayıda GÖNDER çağrısının kısmen veya tamamının sonucu olabilir.
GİTsin bayrağının ve gitsin işlevinin amacı verinin beklemeksizin gönderici taraftan alıcı tarafa gitmesini sağlamaktır. Bir kayıt hizmeti sağlamaz.
TCP/kullanıcı arayüzünden geçen verinin tamponlarının kullanımı ile gitsin işlevi arasında bir uyum vardır. Bir GİTsin bayrağı her zaman alıcı tarafın tamponuna yerleştirilecek veri ile ilişkilidir, tampon dolmamış bile olsa tampon işlenmek üzere kullanıcıya döndürülür. Eğer bir GİTsin görünmeden önce gelen veri tampondan taşacak kadar fazla ise tampon doldukça veri tampon boyutluk birimler halinde kullanıcıya aktarılır.
TCP ayrıca verilerin alıcısı ile iletişime geçerek veri akımı içindeki bir noktada alıcının acil veriyi okumakta olduğunu bildirmekte kullanılır. TCP kullanıcıya bekleyen acil bir veri olduğunu haber verdikten sonra alıcının ne yapacağını tanımlaya çalışmaz, ama bu noktadaki genel eğilim alıcı sürecin acil veriyi hemen işleme alacağıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bağlantının Kurulması ve Temizliği Başlangıç Öncelik ve Güvenlik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası