İşlem Modeli
Önceki FELSEFE Sonraki
İşlem Modeli
Süreçler veriyi TCP'ye argüman olarak veri tamponlarını vererek yaptıkları çağrıyla aktarırlar. TCP bu tamponlardaki veriyi veribölütleri halinde paketler ve her veribölütünü hedef TCP'ye aktarmak üzere Genel Ağ modülünü çağırır. Alıcı TCP bir veribölütünden aldığı veriyi bir kullanıcı tamponuna yerleştirilir ve alıcı kullanıcıyı bilgilendirir. TCP'ler veri aktarımının düzgün sırada yapıldığından emin olunmasını sağlamakta kullanılmak üzere veribölütlerinde denetim bilgisi bulundururlar.
Genel Ağ iletişim modeli, yerel ağa bir arayüz sağlayan her TCP ile ilişkili birer Genel Ağ modülünden oluşur. Bu Genel Ağ modülü TCP veribölütlerini Genel Ağ verikatarları içinde paketler ve bu verikatarlarını hedef Genel Ağ modülüne veya ara ağgeçitlerine yönlendirir. Verikatarını yerel ağ üzerinden aktarmak için verikatarı bir yerel ağ paketine gömülür.
Paket anahtarları yerel paketin hedef Genel Ağ modülüne teslimatını gerçekleştirmek için paketleme, parçalama ve diğer işlemleri uygulayabilir.
Ağlar arasındaki bir ağgeçidinde Genel Ağ verikatarı yerel paketten çıkarılır ve seyahatine hangi ağda devam edeceğini saptamak için incelenir. Genel Ağ verikatarı seyahatine devam edeceği ağa uygun bir yerel paket olarak yeniden sarmalanır ve sonraki ağgeçidine veya son hedefine yollanır.
Sonraki ağa aktarım için gerekliyse Genel Ağ verikatarı ağgeçidinde daha küçük Genel Ağ veridilimlerine parçalanabilir. Ağgeçidi bunu yapmak için her biri bir veridilimi taşıyan bir Genel Ağ verikatarı takımı üretir. Veridilimleri sonraki ağ geçitlerinde daha küçük veridilimlerine parçalanabilir. Genel Ağ veridilimlerinin biçimi hedef Genel Ağ modülünde tekrar Genel Ağ verikatarı oluşturmak üzere birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ara hedeflerdeki Genel Ağ modülleri verikatarından bilgi dilimini çıkardıktan sonra (gerekliyse verikatarını yeniden oluşturduktan sonra) onu sonraki hedef TCP'ye aktarır.
Bu basit işlem modeli birçok ayrıntıyı gizler. Önemli bir özellik hizmet türüdür ve ağgeçidine (veya Genel Ağ modülüne) sonraki ağa geçirmekte kullanılacak hizmet parametrelerinin seçimine rehberlik edecek bilgiyi sağlar. Bu hizmet türü bilgileri içinde verikatarının öncelik bilgisi bulunur. Verikatarları ayrıca çok seviyeli güvenlikli ortamlarda çalışan konak ve ağgeçitlerinin güvenlik kaygılarıyla verikatarlarını bütünün içinden gerektiği gibi ayırmasını mümkün kılmak için güvenlik bilgisi taşıyabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ağlararası Sistemin Elemanları Başlangıç Konak Ortamı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası