Ağlararası Sistemin Elemanları
Önceki FELSEFE Sonraki
Ağlararası Sistemin Elemanları
Ağlararası ortam, ağgeçitleri üzerinden birbirlerine bağlanan ağlara bağlı konaklardan (ağların ağlararası ortama bağlanmasını sağlayan bilgisayarlardan) oluşur. Burada bahsedilen ağlar yerel ağlar (örn, ETHERNET) olabileceği gibi geniş ağlar da (örn, ARPANET) olabilir, ancak bunlar paket anahtarlamalı teknolojiyi kullanıyor olmalıdırlar. İletileri üreten de tüketen de süreçlerdir. Konaklar, ağgeçitleri ve ağlar çeşitli seviyelerdeki protokollerle portlar arasında mantıksal bağlantılardan iki yönlü veri akışı sağlayan süreçlerarası iletişim sistemini desteklerler.
Paket deyince burada genel olarak bir konakla ağ arasında bir hareketlik veriden bahsetmiş oluruz. Bir ağ içinde değiştokuş edilen veri bloklarının biçimi ise genellikle bizi ilgilendirmeyecektir.
Konaklar ağa bağlı bilgisayarlar olup haberleşme ağları bakımından ise paketlerin kaynakları ve hedefleridir. Süreçler (oldukça bilinen tanımı gereğince çalışmakta olan bir program olarak süreçler) ise konak bilgisayarlardaki etkin elemanlar olarak görülürler. Hatta uçbirimler, dosyalar veya G/Ç aygıtlarının bile bir diğeri ile süreçleri kullanarak haberleştikleri görülür. Böylece, tüm iletişim süreçler arasındaki haberleşme gibi görünür.
Bir sürecin kendisiyle başka bir süreç (veya süreçler) arasındaki çeşitli iletişim akımları arasında ayrım yapması gerekebileceğinden biz her sürecin bir miktar porta sahip olabileceğini ve diğer süreçlerin portlarıyla bunlar üzerinden haberleşeceğini farzediyoruz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
FELSEFE Başlangıç İşlem Modeli
Bir Linux Kitaplığı Sayfası