Giriş
Önceki Genel Ağ Protokolü (IP) Sonraki
Giriş
Motivation
Genel Ağ Protokolü paket anahtarlamalı haberleşme ağlarının arabağlantılı sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Böyle sistemlere "catenet" [1] adı verilir (Türkçeye "ağ zinciri" olarak çevrilebilir). Genel Ağ protokolü hedef ve kaynağın sabit uzunluklu adreslerle tanımlanan konaklar olduğu bir sistemde, kaynaktan hedefe verikatarı adı verilen veri bloklarının aktarımı içindir. Genel Ağ protokolü ayrıca uzun verikatarlarının küçük paketli ağlarda aktarılması için gerekli ise dilimlenmesini ve yeniden birleştirilmesini de sağlar.
Etki Alanı
Genel Ağ protokolü özellikle arabağlantılı ağ sistemlerinde bit paketlerinin (bir Genel Ağ verikatarı) kaynaktan hedefe teslimini gerektiren işlevleri sağlayacak kapsamda sınırlanmıştır. Uçtan uca veri güvenliğini artıran, akış denetimini, ardışıllığı ya da konaktan konağa protokollerde genelde bulunan diğer hizmetleri sağlayan bir baska mekanizma yoktur. Genel Ağ protokolü desteklendiği ağlarda çeşitli kalite ve türdeki hizmetlerden yararlanabilir.
Arayüzler
Bu protokol Genel Ağ ortamında konaktan konağa protokoller tarafından çağrılır. Bu protokol Genel Ağ verikatarlarını bir sonraki ağgeçidine veya hedef konağa taşıyacak yerel ağ protokollerini çağırır.
Örneğin, bir TCP modülü bir Genel Ağ verikatarının veri taşıyan kısmı olarak bir TCP veribölütünü (TCP başlığı ve kullanıcı verisi içerir) alacak Genel Ağ modülünü çağırır. TCP modulü adresleri ve diğer parametreleri Genel Ağ modülüne çağrı argümanı olarak Genel Ağ başlığında sağlar. Genel Ağ modülü de bir Genel Ağ verikatarı oluşturur ve bunu aktarmak için yerel ağ arayüzüne çağrı yapar.
ARPANET durumunda, örneğin, arayüz denetim işlemcisine (IMP) aktarılacak bir ARPANET iletisi oluşturmak için Genel Ağ verikatarına 1822 denetim bilgisini [2] ekleyen bir yerel ağ modülünü çağırır. ARPANET adresi yerel ağ arayüzü tarafından Genel Ağ adresinden türetilir ve ARPANET'te diğer ağlar için bir ağgeçidi olabilen bir konağın adresi olur.
İşlemler
Genel Ağ protokolü iki temel işlevi gerçekleştirir: adresleme ve dilimleme.
Genel Ağ modülleri Genel Ağ verikatarlarını hedefe doğru taşırken Genel Ağ başlığında bulunan adresleri kullanır. Aktarım için yol seçimi yönlendirme olarak adlandırılır.
Genel Ağ modülleri gerektiğinde Genel Ağ verikatarlarını "küçük paket" ağlarında taşıyabilmek için dilimleme ve tekrar birleştirme işlemleri için Genel Ağ başlığındaki alanları kullanır.
İşlem modeli Genel Ağ iletişimine adanmış konaklarda ve arabağlantılı ağlardaki ağgeçitlerinde yer alan bir Genel Ağ modülüdür. Bu modüller Genel Ağ verikatarlarındaki adres alanlarını yorumlamak için ve verikatarlarını dilimleyip tekrar birleştirmek için ortak kuralları paylaşırlar. Ek olarak, bu modüller yönlendirme kararları ve diğer işlevler için (özellikle ağgeçitlerinde) bazı yöntemlere sahiptir.
Genel Ağ protokolü her Genel Ağ verikatarına diğer verikatarlarıyla ilgisi olmayan bağımsız birer varlık gibi davranır. Başka bir bağlantı ya da mantıksal devre yoktur (sanal olsun olmasın).
Genel Ağ protokolü hizmetlerini sunmak için dört anahtar mekanizma kullanır: Hizmet Türü, Yaşam Süresi, Seçenekler ve Başlık Sağlama Özeti.
Hizmet Türü istenen hizmet kalitesini belirtmek için kullanılır. Hizmet türü Genel Ağı oluşturan ağlarda sunulan hizmet seçimlerini tanımlamak için genellenmiş veya soyutlanmış bir parametreler kümesidir. Bu hizmet türü belli bir ağ için asıl aktarım parametrelerini seçecek ağgeçitleri tarafından kullanılmak içindir; belli bir ağ: Genel Ağ verikatarını yönlendirirken sonraki sıçrama noktası veya sonraki ağgeçidine ulaşmak için kullanılan ağ.
Yaşam Süresi bir Genel Ağ verikatarının ömrünün üst sınırı gösterir. O verikatarının göndericisi tarafından ayarlanır ve yönlendirme boyunca işlendiği her noktada azaltılır. Yaşam Süresi hedefe ulaşmadan sıfır olursa Genel Ağ verikatarı yok edilir. Yaşam Süresi kendi kendini yoketme zamanının sınırı olarak düşünülebilir.
Seçenekler en bilinen iletişimlerde gerekli olmamasına rağmen bazı durumlarda kullanışlı hatta gerekli olan denetim işlevleri sunar. Bu seçenekler zaman damgaları, güvenlik ve özel yönlendirme için gereken önlemleri içerir.
Başlık Sağlama Özeti Genel Ağ verikatarının hatasız aktarılması işleminde kullanılan bilginin bir doğrulamasını sağlar. Veri hatalar içerebilir. Eğer başlık sağlaması başarısız olursa, hatayı anlayan öğe tarafından anında yok edilir.
Genel Ağ protokolü güvenli bir iletişim imkanı sunmaz. Gerek uçtan uca gerekse sıçrama noktasından sıçrama noktasına hiçbir alındılama işlemi yoktur. Veri için başlık sağlama özeti dışında hiçbir hata denetimi yoktur. Yeniden aktarım ya da akış denetimi mekanizmaları yoktur.
Saptanan hatalar Genel Ağ protokol modülünde gerçeklenen Genel Ağ Denetim İletisi Protokolü (Genel Ağ Control Message Protocol - ICMP) [3] aracılığıyla raporlanabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Ağ Protokolü (IP) Başlangıç Tanıtım
Bir Linux Kitaplığı Sayfası