Kişilik Oluşumları
Önceki Ortak Atom Oluşumları Sonraki
Kişilik Oluşumları
Bir Kişilik oluşumu bir şahsı veya tüzelkişiliği tarif eden bir elemandır.
   atomPersonConstruct =
      atomCommonAttributes,
      (element atom:name { text }
       & element atom:uri { atomUri }?
       & element atom:email { atomEmailAddress }?
       & extensionElement*)
Bu belirtim bir Kişilik oluşumunun çocuk elemanlarının birbirlerine göre sıralarıyla ilgili bir atama yapmaz. Kişilik oluşumları ek öteveri elemanlarına izin verir (Eklenti Elemanları bölümüne bakınız).
"atom:name" Elemanı
"atom:name" elemanının içeriği kişilik için insan tarafından okunabilen bir isim nakleder. "atom:name" elemanının içeriği lisana duyarlıdır. Kişilik oluşumları ne eksik ne fazla tek bir "atom:name" elemanı içermelidir *ZORUNLU*.
"atom:uri" Elemanı
"atom:uri" elemanının içeriği kişilik ile ilgili bir uluslararası adres (IRI) nakleder. Kişilik oluşumları bir atom:uri elemanı içerebilir *SEÇİMLİK*, ancak birden fazlasını içermemelidir *ZORUNLU*. Bir Kişilik oluşumundaki atom:uri elemanı bir uluslararası adres (IRI) başvurusu [RFC3987] olmalıdır *ZORUNLU*.
"atom:email" Elemanı
"atom:email" elemanının içeriği kişilik ile ilgili bir eposta adresi nakleder. Kişilik oluşumları bir atom:email elemanı içerebilir *SEÇİMLİK*, ancak birden fazlasını içermemelidir *ZORUNLU*. İçeriği [RFC2822]'deki "adres-belirtimi tanımına uygun olmalıdır *ZORUNLU*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Metin Oluşumları Başlangıç Tarih Oluşumları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası