Metin Oluşumları
Önceki Ortak Atom Oluşumları Sonraki
Metin Oluşumları
Bir Metin (Text) oluşumu insan tarafından okunabilen bir metin içerir. Metin oluşumlarının içeriği lisana duyarlıdır.
   atomPlainTextConstruct =
      atomCommonAttributes,
      attribute type { "text" | "html" }?,
      text

   atomXHTMLTextConstruct =
      atomCommonAttributes,
      attribute type { "xhtml" },
      xhtmlDiv

   atomTextConstruct = atomPlainTextConstruct | atomXHTMLTextConstruct
"type" Özniteliği
Metin oluşumlarının bir "type" özniteliği olabilir *SEÇİMLİK*. Varsa, değeri "text", "html" veya "xhtml" değerlerinden biri olmalıdır *ZORUNLU*. Eğer "type" özniteliği oluşumda yoksa, Atom İşlemciler "text" değerli bir "type" özniteliği varmış gibi davranmalıdırlar *ZORUNLU*. "atom:content" Elemanı bölümünde tanımlanan atom:content elemanının aksine, Metin oluşumlarının "type" özniteliğinin değerleri olarak MIME ortam türleri [MIMEREG] kullanılmamalıdır *ZORUNLU*.
text değeri
text değerli atom:title örneği:
   ...
   <title type="text">
     Küçüktür: &lt;
   </title>
   ...
Eğer değer text ise Metin oluşumu çocuk eleman içermemelidir *ZORUNLU*. Böyle bir metnin insanlarca okunabilecek tarzda sunulacağı düşünülür. Bu nedenle, Atom İşlemciler boşluk karakterlerinin fazlalık olanlarından kurtulabilir (satırsonu ve satırbaşı karakterleri dahil) ve hizalama, kalın yazıtipleri gibi teknikleri kullanarak metni gösterebilirler *SEÇİMLİK*.
html değeri
html değerli atom:title örneği:
   ...
   <title type="html">
     Küçüktür: &lt;em> &amp;lt; &lt;/em>
   </title>
   ...
Eğer "type" özniteliğinin değeri html ise, Metin oluşumu çocuk eleman içermemeli *ZORUNLU* ve HTML [HTML] olarak işlenmeye elverişli olmalıdır *ÖNERİ*. Metin içinde HTML'ye özgü elemanlar kullanılmışsa bunlar HTML'ye özgü biçimde öncelenmelidir *ZORUNLU*; örneğin, "<br>" elemanının yazılışı "&lt;br>" olarak değiştirilmelidir. HTML imleme, önceleme kaldırıldıktan sonra doğrudan bir HTML <DIV> elemanı içinde geçerli kalacak şekilde yapılmalıdır *ÖNERİ*. Böyle bir içeriği gösteren Atom İşlemciler kendi gösterimlerinde yardımcı olması için bu imlemeyi kullanabilirler *SEÇİMLİK*.
xhtml değeri
XHTML içerik içinde atom:title örneği:
   ...
   <title type="xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
     <xhtml:div>
       Küçüktür: <xhtml:em> &lt; </xhtml:em>
     </xhtml:div>
   </title>
   ...
Eğer "type" özniteliğinin değeri xhtml ise, Metin oluşumu tek bir XHTML div elemanı olmalı *ZORUNLU* ve XHTML olarak işlenmeye elverişli olmalıdır *ÖNERİ*. XHTML div elemanının kendisi içeriğin parçası olarak değerlendirilmemelidir *ZORUNLU*. İçeriği gösteren Atom İşlemciler kendi gösterimlerinde yardımcı olması için imlemeyi kullanabilirler *SEÇİMLİK*. "&" ve "<" gibi karakterlerin öncelenmiş sürümleri bu karakterleri temsil eder, dile özgü imlemeyi değil.
Geçerli XHTML içerik örneği:
   ...
   <summary type="xhtml">
      <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
         This is <b>XHTML </b> content.
      </div>
   </summary>
   ...
   <summary type="xhtml">
      <xhtml:div xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
         This is <xhtml:b>XHTML </xhtml:b> content.
      </xhtml:div>
   </summary>
   ...
Aşağıdaki örnekte, XHTML isim alanının, belgenin başlarında "xh" önekine bağlandığı varsayılmıştır:
   ...
   <summary type="xhtml">
      <xh:div>
         This is <xh:b>XHTML </xh:b> content.
      </xh:div>
   </summary>
   ...
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ortak Atom Oluşumları Başlangıç Kişilik Oluşumları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası