ABNF'nin ABNF Tanımı
Önceki Sözdizimi Belirtimleri için Arttırımlı BNF: ABNF Sonraki
ABNF'nin ABNF Tanımı
Not
 1. Bu sözdizimi görece değişmez olan bir kural biçimlemesi gerektirir. Dolayısıyla, bir belirtime dahil edilmiş bir kural kümesi sürümünün, bir ABNF çözümleyici tarafından yorumlanabileceğinden emin olmak için önişlemden geçirilmesi gerekebilir.
 2. Bu sözdizimi ABNF'nin Çekirdek ABNF'si bölümündeki kuralları kullanır.
    kurallistesi   =  1*( kural / (*d-boşluk s-st) )
  
    kural          =  kuralismi tanımı-gibi elemanlar s-st
                            ; sonraki satır boşluklarla başlıyorsa
                            ; Sonraki SaTırda devam eder
  
    kuralismi      =  HARF *(HARF / RAKAM / "-")
  
    tanımı-gibi    =  *d-boşluk ("=" / "=/") *d-boşluk
                            ; temel kural tanımı ve
                            ; ikame eklemeleri
  
    elemanlar      =  ikame *d-boşluk
  
    d-boşluk       =  BOŞLUK / (s-st BOŞLUK)
  
    s-st           =  açıklama / CRLF
                            ; açıklama veya satırsonu
  
    açıklama       =  ";" *(BOŞLUK / GÖRKRK) CRLF
  
    ikame          =  ulama
                      *(*d-boşluk "/" *d-boşluk ulama)
  
    ulama          =  yineleme *(1*d-boşluk yineleme)
  
    yineleme       =  [tekrarsayısı] eleman
  
    tekrarsayısı   =  1*RAKAM / (*RAKAM "*" *RAKAM)
  
    eleman         =  kuralismi / grup / seçenek /
                      krk-dğr / say-dğr / düz-dğr
  
    grup           =  "(" *d-boşluk ikame *d-boşluk ")"
  
    seçenek        =  "[" *d-boşluk ikame *d-boşluk "]"
  
    krk-dğr        =  ÇTIRNAK *(%x20-21 / %x23-7E) ÇTIRNAK
                            ; ÇTIRNAK içermeksizin ÇTIRNAK içine
                              alınmış BOŞKRK ve GÖRKRK dizgeleri
  
    say-dğr        =  "%" (ikil-dğr / on-dğr / onaltı-dğr)
  
    ikil-dğr       =  "b" 1*BIT
                      [ 1*("." 1*BIT) / ("-" 1*BIT) ]
                            ; peşpeşe bit değerleri
                            ; veya tek başına birler aralığı
  
    on-dğr         =  "d" 1*RAKAM
                      [ 1*("." 1*RAKAM) / ("-" 1*RAKAM) ]
  
    onaltı-dğr     =  "x" 1*RAKAM16
                      [ 1*("." 1*RAKAM16) / ("-" 1*RAKAM16) ]
  
    düz-dğr        =  "<" *(%x20-3D / %x3F-7E) ">"
                            ; açılı ayraçları içermeksizin açılı
                            ; ayraçlar içine alınmış BOŞKRK ve
                            ; GÖRKRK dizgeleri
                            ; son çare olarak düzyazı açıklama
  
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşleçler Başlangıç Güvenlikle İlgili Hususlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası