Güvenlik Değerlendirmeleri
Önceki Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Sonraki
Güvenlik Değerlendirmeleri
Bu belge duyarlılığı arttırılmış bir durum kodu sistemini açıklar. Bu durum kodlarının kullanımı mevcut yararlılığın ötesinde bir dahili posta sisteminin nasıl gerçeklendiğiyle ilgili ek bilgilerin ifşasına yol açabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uyulması Zorunlu Standartlar Başlangıç A. Durum Kodları Listesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası