A. Durum Kodları Listesi
Önceki Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Sonraki
A. Durum Kodları Listesi
    X.1.0     Diğer adres durumu
    X.1.1     Hedef posta kutusu adresi kötü
    X.1.2     Hedef sistem adresi kötü
    X.1.3     Hedef posta kutusu adresinin sözdizimi kötü
    X.1.4     Hedef posta kutusu adresi belirsiz
    X.1.5     Hedef adres geçerli
    X.1.6     Hedef posta kutusu taşındı, sevk adresi yok
    X.1.7     Göndericinin posta kutusu adresinin sözdizimi kötü
    X.1.8     Göndericinin sistem adresi kötü

    X.2.0     Diğer veya tanımsız posta kutusu durumu
    X.2.1     Posta kutusu iptal edildi, ileti kabul etmiyor
    X.2.2     Posta kutusu dolu
    X.2.3     İleti uzunluğu yönetimin izin verdiği sınırı aşıyor
    X.2.4     Postalama listesine dağıtım sorunu

    X.3.0     Diğer veya tanımsız posta sistemi durumu
    X.3.1     Posta sistemi dolu
    X.3.2     Sistem ağ iletilerini kabul etmiyor
    X.3.3     Sistem seçilen özelliği sağlayamıyor
    X.3.4     İleti sistem için çok büyük
    X.3.5     Sistem yanlış yapılandırılmış

    X.4.0     Diğer veya tanımsız ağ veya yönlendirme durumu
    X.4.1     Konaktan yanıt yok
    X.4.2     Kötü bağlantı
    X.4.3     Sevk sunucusu başarısızlığı
    X.4.4     Yönlendirme yapılamıyor
    X.4.5     Posta sisteminde tıkanıklık
    X.4.6     Yönlendirmede kısırdöngü saptandı
    X.4.7     Teslim süresi doldu

    X.5.0     Diğer veya tanımsız protokol durumu
    X.5.1     Geçersiz komut
    X.5.2     Sözdizimi Hatası
    X.5.3     Alıcı sayısı çok fazla
    X.5.4     Komut argümanları geçersiz
    X.5.5     Protokol sürümü yanlış

    X.6.0     Diğer veya tanımsız ortam hatası
    X.6.1     Ortam desteklenmiyor
    X.6.2     Dönüşüm gerekiyor ama engellenmiş
    X.6.3     Dönüşüm gerekiyor ama desteklenmiyor
    X.6.4     Dönüşüm veri kaybına yol açıyor
    X.6.5     Dönüşüm gerçekleştirilemedi

    X.7.0     Diğer veya tanımsız güvenlik durumu
    X.7.1     Yetkisiz teslimat, ileti reddedildi
    X.7.2     Postalama listesine dağıtıma izin verilmedi
    X.7.3     Güvenlik dönüşümü gerekiyor ama mümkün değil
    X.7.4     Güvenlik özelliği desteklenmiyor
    X.7.5     Kriptografik başarısızlık
    X.7.6     Şifreleme algoritması desteklenmiyor
    X.7.7     İleti bütünlüğünde bozulma
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Güvenlik Değerlendirmeleri Başlangıç B. RFC1893'ten Farkları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası