Giriş
Önceki Sözdizimi Sonraki
Giriş
Bu bölümde verilen sözdizimi Genel Ağ iletilerinin meşru sözdizimini tanımlar. Bu standartla uyumlu iletilerin bu bölümdeki sözdizimine uyması gerekir *ZORUNLU*. Bu bölümde üretilmesi gereksiniminden *ÖNERİ* olarak bahsedilmiş seçenekler varsa böyle bir seçenek ya metnin içinde ya da sözdiziminden sonra bir açıklama içinde belirtilmiştir.
Tanımlı ifadeler için, sözdiziminin ve kullanımının kısa bir açıklamasının ardından sırayla ABNF olarak sözdizimi ve anlamsal analizi verilir. İlkel dizgecikler kullanımdalarsa [RFC2234]'den gelirler yoksa belirtilmezler.
Bazı tanımlarda, isimleri "atıl-" ile başlayan öğeler göreceksiniz. Bu "atıl-" öğeleri Atıl Sözdizimi bölümündeki atıl sözdiziminde tanımlanmış dizgeciklere atıf olarak vardırlar. Her durumda bu öğeler meşru Genel Ağ iletilerinin üretim amacına uygun olarak yoksayılırlar ve böyle bir iletinin parçası olarak kullanılmamalıdırlar *ZORUNLU*. Bununla birlikte, iletiler yorumlanırken, bu dizgecikler meşru sözdiziminin birer parçası olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda, Sözdizimi bölümü iletilerin üretimi için "atıl-" ile başlayan öğeleri yoksayılan bir dilbilgisi tanımlarken, Atıl Sözdizimi bölümü buna iletilerin yorumlanması için "atıl-" ile başlayan öğelerin de ele alınmasını gerektiren dilbilgisini ekler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözdizimi Başlangıç Sözdizimsel Dizgecikler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası