Dağarcık
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Dağarcık
IETF Alanı
IETF içindeki bir yönetim bölümü. Alan, yönlendirme gibi genel bir konu üzerinde çalışan Çalışma Gruplarından oluşur ve bir veya iki Alan Yöneticisi tarafından yönetilir.
Alan Yöneticisi
Bir IETF Alanının yöneticisi, Alan yöneticileri IETF başkanı ile hep beraber Genel Ağ Mühendisliği İdari Grubunu oluştururlar.
Dosya Aktarım Protokolü
Bir TCP/IP ağında dosyaların aktarımı için kullanılan bir Genel Ağ uygulaması.
gopher
Bir TCP/IP ağında dosyaların etkileşimli olarak seçilip alınması için kullanılan bir Genel Ağ uygulaması.
Genel Ağ Mimarisi Kurulu
IETF standartları sürecinin yönetimine yardımcı olan bir görev atama grubu.
Genel Ağ Mühendisliği İdari Grubu
IETF başkanı ve IETF Alan Yöneticilerinden oluşan bir grup. IETF için standartların onay kurulu olup IAB ile beraberce IETF'nin yönetiminden sorumludur.
üzerinde çalışabilirlik
Bu belgenin amacına yönelik olarak, "üzerinde çalışabilirlik" deyimi bir veri iletişim yolu üzerinde bir takım çalışmaların mümkün olması demektir.
Son Çağrı
Bir standart aday adayının makuliyeti hakkındaki fikir birliği seviyesini ölçmekte kullanılan kamusal yorum (dedikodu) süresi (IESG Gözden Geçirmesi ve Onay bölümüne bakınız).
çevrimiçi
Bilginin Genel Ağ üzerinden elde edilebilir olma durumu. Bu belgede birşeyin çevrimiçi olmasından bahsedildiğinde, o şeyin anonim FTP, gopher, WWW gibi Genel Ağ uygulamaları kullanılarak bedelsiz veya bir sınırlama olmaksızın alınabilir olduğunu belirtir.
Çalışma Grubu
Belirli bir belirtim, bir belirtim grubu veya belirli bir konu üzerinde çalışmak üzere IESG ve IAB tarafından seçilmiş bir grup.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kaynakça Başlangıç Yazarın Adresi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası