tr
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
tr(1)Kullanıcı Komutları tr(1)
İSİM
tr — karakterleri çevirir veya siler
KULLANIM
tr [seçenek]... küme1 [küme2]
AÇIKLAMA
Standart girdiden okuduğu karakterleri çevirerek, sıkıştırarak ve/veya silerek standart çıktıya yazar.
-c
-C
--complement
küme1'in tümleyeni.
-d
--delete
küme1'deki karakterleri siler, çeviri yapmaz.
-s
--squeeze-repeats
Aynı karakterden oluşmuş bir sırayı, karakterler küme1 içinde varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.
-t
--truncate-set1
Önce küme1'i, küme2'nin boyuna eşit olacak şekilde kısaltır.
--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.
küme1 ve küme2 karakter dizileri olarak belirtilir. Çoğu zaten karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler şunlardır:
\NNN           sekizlik değeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
\\             tersbölü imi
\a             bip sesi
\b             gerisilme
\f             form ileri
\n             satırsonu
\r             satırbaşı
\t             yatay sekme
\v             düşey sekme
KAR1-KAR2      artan sırada KAR1'den KAR2'ye kadar
               tüm karakterler
[KAR*]         KAR karakterini KUME2'de KUME1 uzunluğu
               kadar tekrarlar
[KAR*TEKRAR]   KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
               TEKRAR 0 ile başlıyorsa sekizlik sayıdır
[:alnum:]      tüm harf ve rakamlar
[:alpha:]      tüm harfler
[:blank:]      tüm yatay boşluklar
[:cntrl:]      tüm denetim karakterleri
[:digit:]      tüm rakamlar
[:graph:]      boşluk hariç, tüm yazılabilir karakterler
[:lower:]      tüm küçük harfler
[:print:]      boşluk dahil, tüm yazılabilir karakterler
[:punct:]      tüm noktalama isaretleri
[:space:]      tüm yatay ve düşey boşluklar
[:upper:]      tüm büyük harfler
[:xdigit:]     tüm onaltılık sistem rakamları
[=KAR=]        KAR karakteriyle aynı olan tüm karakterler
Çeviri, -d seçeneği kullanılmadığında ve küme1 ve küme2'nin her ikisi de verildiğinde gerçekleşir. -t sadece çeviri yaparken kullanılabilir. küme2 gerektiğinde son karakteri tekrar edilerek küme1 ile aynı uzunluğa getirilir. küme2'deki fazlalık karakterler dikkate alınmaz. Çeviri yapılılırken küme2'de kullanılan karakter sınıflarından sadece [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten küçüğe açılırlar, bu ikisi beraberce sadece büyük harf küçük harf değişimi yapılırken kullanılabilir. -s sadece ne çeviri ne de silme yapılıyorsa küme1'i kullanır; aksi takdirde çeviri veya sıkıştırma bittikten sonra sıkıştırma yapılıyorsa küme2'yi kullanır.
YAZAN
Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
tr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve tr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils tr
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Kasım 2006
coreutils 6.5Kasım 2006tr(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
touch Başlangıç true
Bir Linux Kitaplığı Sayfası