stty
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
stty(1)Kullanıcı Komutları stty(1)
İSİM
stty — uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir
KULLANIM
stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [ayarlar]
stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [-a|--all]
stty [-F aygıt] [--file=aygıt] [-g|--save]
AÇIKLAMA
Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
-a
--all
Tüm ayarları okunabilir biçimde gösterir.
-g
--save
Tüm ayarları stty-okuyabilir biçimde gösterir
-F
--file=aygıt
Standart girdi yerine belirtilen aygıtı açar ve kullanır.
--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.
ayarlardan önceki seçimlik `-' anlamı ters çevirir. * karakteri POSIX olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme göre değişir.
Özel karakterler:
* dsusp krkt
krkt okuma sırasında dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.
eof krkt
krkt dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)
eol krkt
krkt satır sonu karakteri olacak
* eol2 krkt
satır sonu için diğer bir krkt olacaktır
erase krkt
krkt yazılan son karakteri silecektir
intr krkt
krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir
kill krkt
krkt bulunulan satırı silecektir
* lnext krkt
krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecektir
quit krkt
krkt bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecektir
* rprnt krkt
krkt bulunulan satırı yeniden yazacaktır
start krkt
krkt durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacaktır
stop krkt
krkt çıktıyı durduracaktır
susp krkt
krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir
* swtch krkt
krkt başka bir kabuk katmanına geçecektir
* werase krkt
krkt son sözcüğü silecektir
Özel ayarlar:
  N             girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar
* cols N        çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
* columns N     cols N ile aynı
  ispeed N      girdi hızını N olarak ayarlar
* line N        hat disiplinini N yapar
  min N         -icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az
                karakter sayısını N yapar
  ospeed N      çıktı hızını N olarak ayarlar
* rows N        çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir
* size          çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir
  speed         hat hızını gösterir
  time N        -icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar
Denetim ayarları:
  [-]clocal     modem denetim sinyallerini geçersiz kılar
  [-]cread      girdi alımına izin verir
* [-]crtscts    RTS/CTS uzlaşmasını etkinleştirir
  csN           karakter bit sayısını N olarak ayarlar,
                [N, 5..8 bit arasında]
  [-]cstopb     her karakter için iki durma biti kullanılır
                (`-' ile bir)
  [-]hup        son işlem tty'yi kapatırken kapatma
                (SIGHUP) sinyali gönderilir
  [-]hupcl      [-]hup ile aynı
  [-]parenb     çıktı için eşlik biti üretilir,
                girdi için eşlik biti beklenir
  [-]parodd     tek eşlik biti kullanılır (`-' ile çift)
Girdi ayarları:
  [-]brkint     kırma karakterleri kesme sinyali üretir
  [-]icrnl      satırbaşı karakterini alt satıra geçme
                karakteri olarak yorumlar
  [-]ignbrk     kırma karakterlerini yoksayar
  [-]igncr      satırbaşı karakterlerini yoksayar
  [-]ignpar     eşlik hataları olan karakterleri yoksayar
* [-]imaxbel    girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir
  [-]inlcr      alt satıra geçme karakterini satırbaşı
                karakteri olarak yorumlar
  [-]inpck      girdi eşlik denetimini etkinleştirir
  [-]istrip     girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler
* [-]iuclc      büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar
* [-]ixany      sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter
                girdiyi başlatır
  [-]ixoff      başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir
  [-]ixon       XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir
  [-]parmrk     eşlik hatalarını imler
                (255-0-karakter sıralamasıyla)
  [-]tandem     [-]ixoff ile aynı
Çıktı ayarları:
* bsN           geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* crN           satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* ffN           sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* nlN           alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* [-]ocrnl      satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar
* [-]ofdel      0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini
                kullanır
* [-]ofill      gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu
                karakterlerini kullanır
* [-]olcuc      küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar
* [-]onlcr      alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar
* [-]onlret     alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar
* [-]onocr      satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz
  [-]opost      işlem sonrası çıktı
* tabN          yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* tabs          tab0 ile aynı
* -tabs         tab3 ile aynı
* vtN           düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında
Yerel ayarlar:
  [-]crterase   silme karakterlerini gerisilme-boşluk-gerisilme
                olarak yansılar
* crtkill       satırları echoprt ve echoe ayarlarına
                uygun olarak siler
* -crtkill      satırları echoctl ve echok ayarlarına
                uygun olarak siler
* [-]ctlecho    denetim karakterlerini şapkalı gösterim
                (`^c') ile yansılar
  [-]echo       girdi karakterlerini yansılar
* [-]echoctl    [-]ctlecho ile aynı
  [-]echoe      [-]crterase ile aynı
  [-]echok      karakteri sildikten sonra bir alt satıra
                geçiş yansılar
* [-]echoke     [-]crtkill ile
  [-]echonl     diğer karakterler yansılanmamış olsa bile
                alt satıra geçişi yansılar
* [-]echoprt    geriye doğru silinmiş karakterleri `\' ve '/'
                arasında yansılar
  [-]icanon     karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır
                yenileme özel karakterlerini etkinleştirir
  [-]iexten     POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir
  [-]isig       kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini
                etkinleştirir
  [-]noflsh     kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra
                güncellemeyi geçersiz kılar
* [-]prterase   [-]echoprt ile aynı
* [-]tostop     terminale yazmaya çalışan artalandaki işleri
                durdurur
* [-]xcase      icanon ile, büyük harfleri `\' ile önceleyerek
                gösterir
Birleşik ayarlar:
* [-]LCASE      [-]lcase ile aynı
  cbreak        -icanon ile aynı
  -cbreak       icanon ile aynı
  cooked        brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
                icanon eof ve eol karakterlerinin öntanımlı
                değerleri ile aynı
  -cooked       raw ile aynı
  crt           echoe echoctl echoke ile aynı
  dec           echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177
                kill ^u ile aynı
* [-]decctlq    [-]ixany ile aynı
  ek            karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı
                değerleriyle aynı
  evenp         parenb -parodd cs7 ile aynı
  -evenp        -parenb cs8 ile aynı
* [-]lcase      xcase iuclc olcuc ile aynı
  litout        -parenb -istrip -opost cs8 ile aynı
  -litout       parenb istrip opost cs7 ile aynı
  nl            -icrnl -onlcr ile aynı
  -nl           icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile aynı
  oddp          parenb parodd cs7 ile aynı
  -oddp         -parenb cs8 ile aynı
  [-]parity     [-]evenp ile aynı
  pass8         -parenb -istrip cs8 ile aynı
  -pass8        parenb istrip cs7 ile aynı
  raw           -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
                -igncr -icrnl  -ixon  -ixoff  -iuclc  -ixany -imaxbel
                -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile aynı
  -raw          cooked ile aynı
  sane          cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl
                -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr
                -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
                isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
                -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, tüm özel
                karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı.
Standart girdiye bağlı olan tty hattını yönetir. Argümansız çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini, stty sane ayarından farklı ayarları gösterir. Ayarlarda krkt yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^- veya undef değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar
YAZAN
David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
stty komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve stty yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils stty
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Kasım 2006
coreutils 6.5Kasım 2006stty(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
stat Başlangıç su
Bir Linux Kitaplığı Sayfası