rm
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
rm(1)Kullanıcı Komutları rm(1)
İSİM
rm — dosya ve dizinleri siler
KULLANIM
rm [seçenek]... dosya...
AÇIKLAMA
Bu kılavuz sayfası rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm belirtilen dosyayı siler. Öntanımlı olarak, dizinleri silmez.
Eğer -I veya --interactive=once seçeneği verilmiş ve üçten fazla dosya varsa veya -r, -R veya --recursive verilmişse, rm kullanıcıya işlemin tamamı için devam edilip edilmeyeceğini sorar. Eğer yanıt, olumlu değilse işlemi yapmaz ve çıkar.
Aksi takdirde, eğer bir dosya yazılamaz durumdaysa, standart girdi bir uçbirim olup -f veya --force seçeneği verilmemişse ya da -i veya --interactive=always seçeneği verilmişse rm kullanıcıya "dosya silinsin mi?" diye sorar. Yanıt olumlu değilse dosya atlanır.
SEÇENEKLER
dosyaları siler (bağları kaldırır).
-f
--force
Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.
-i
Silmeden önce sorar.
-I
Ardışık silerken veya üçten fazla dosyayı silerken silmeden önce sorar. Çoğu yanlışlığı önlemek bakımından hala koruyucu olmakla beraber -i seçeneğinden daha teklifsizdir.
--interactive[=nezaman]
nezaman istemde bulunması gerektiği belirtilir: never [asla], once (-I) [bir kere], always (-i) [daima]. Bir değer belirtilmezse always belirtildiği varsayılır.
--one-file-system
Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyaları ardışık silerken, başka bir dosya sistemine ait bir dizini silmez.
--no-preserve-root
`/' özel olarak ele alınmaz
--preserve-root
`/' silinmez (öntanımlı)
-r
-R
--recursive
Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.
-v
--verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
Öntanımlı olarak rm dizinleri silmez. Listedeki dizinleri de içindekilerle birlikte silmek için --recursive (-r veya -R) seçeneğini kullanın.
'-' ile başlayan bir dosyayı silebilmek için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın (örnek dosya: '-foo'):
rm -- -foo
rm ./-foo
rm komutu ile bir dosyayı sildikten sonra, bu dosyanın içeriğini geri getirmenin mümkün olduğunu unutmayın. Şayet dosya içeriğinin geri getirilmesini önlemek istiyorsanız, shred kullanmayı ciddi ciddi düşünmelisiniz.
YAZAN
Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, and Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
chattr(1), shred(1), unlink(1), unlink(2).
rm komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve rm yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils rm
ÇEVİREN
Yalçın Kolukısa , Ekim 2003
Kasım 2006'da güncellendi.
coreutils 6.5Kasım 2006rm(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
readlink Başlangıç rmdir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası