mv
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
mv(1)Kullanıcı Komutları mv(1)
İSİM
mv — dosyaları taşır (ismini değiştirir)
KULLANIM
mv [seçenek]... [-T] kaynak hedef
mv [seçenek]... kaynak... dizin
mv [seçenek]... -t dizin kaynak...
AÇIKLAMA
Belirtilen kaynak dosyasının ismini hedef olarak değiştirir veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e taşır.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
--backup[=yöntem]
Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.
-b
--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.
-f
--force
Varolan bir hedefin üzerine yazmak için sormaz.
-i
--interactive
Varolan bir hedefin üzerine yazmadan önce sorar.
--strip-trailing-slashes
kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.
-S
--suffix=sonek
Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.
-t
--target-directory=dizin
Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.
-T
--no-target-directory
hedef normal dosya olarak ele alınır.
-u
--update
Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa taşır. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.
-v
--verbose
Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:
none
off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)
numbered
t
Numaralı yedekleme yapılır.
existing
nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.
simple
never
Daima basit yedekleme yapar.
YAZAN
Mike Parker, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
rename(2)
mv komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve mv yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils mv
ÇEVİREN
Yalçın Kolukısa , Ekim 2003
Kasım 2006'da güncellendi.
coreutils 6.5Kasım 2006mv(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
mknod Başlangıç nice
Bir Linux Kitaplığı Sayfası