kill
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
kill(1)Kullanıcı Komutları kill(1)
İSİM
kill — süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler
KULLANIM
kill [ -s  sinyal | -sinyal ] pid ...
kill  -l [ sinyal ] ...
kill  -t [ sinyal ] ...
AÇIKLAMA
kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreç grubuna gönderir.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
SEÇENEKLER
-s
--signal=sinyal
-sinyal
Gönderilecek sinyal belirtilir. Sinyal, adı ile veya numarası ile belirtilebilir.
-l
Sinyal isimlerinin bir listesini basar veya sinyal isimleri ile sinyal numaraları arasında dönüşüm yapar.
-t
--table
Bir sinyal bilgileri tablosu basar.
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
sinyal `HUP' gibi bir sinyal ismi, `1' gibi bir sinyal numarası veya bir sinyal tarafından sonlandırılmış bir sürecin çıkış durumu olabilir. pid bir tamsayıdır; eğer negatifse bir süreç grubunu ifade eder.
Uyarı
Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir kill komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.
YAZAN
Paul Eggert tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
kill komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve kill yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils kill
ÇEVİREN
Yalçın KOLUKISA , Ekim 2003
Kasım 2006'da güncellendi.
coreutils 6.5Kasım 2006kill(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
join Başlangıç killall
Bir Linux Kitaplığı Sayfası