install
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
install(1)Kullanıcı Komutları install(1)
İSİM
install — dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar
KULLANIM
install [seçenek]... [-T] kaynak hedef
install [seçenek]... kaynak... dizin
install [seçenek]... -t dizin kaynak...
install [seçenek]... -d dizin...
AÇIKLAMA
İlk üç biçimde kaynakı hedefe veya birden fazla kaynakı mevcut dizine kopyalar, aynı zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini atar. Üçüncü biçimde, ilgili dizin(ler)in bütün bileşenlerini oluşturur.
Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.
--backup[=yöntem]
Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.
-b
--backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.
-c
Yoksayılır.
-d
--directory
bütün argümanları dizin adı olarak alır; belirtilen dizinlerin tüm bileşenlerini oluşturur
-D
hedefin en sondaki hariç tüm bileşenlerini oluşturur, sonra kaynakı hedefe kopyalar.
-g
--group=grup
Sürecin grubunu şimdiki grup yerine grup olarak atar.
-m
--mode=kip
İzin kipini rwxr-xr-x yerine kip olarak atar (chmod'un yaptığı gibi).
-o
--owner=sahip
Sahibi atar (yalnızca süper-kullanıcı).
-p
--preserve-timestamps
kaynak dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili hedef dosyalarına uygular.
-s
--strip
Simge tablolarını soyar.
-s
--suffix=sonek
Öntanımlı yedek soneki yerine sonek kullanır.
-t
--target-directory=dizin
Tüm kaynak argümanlarını dizine kopyalar.
-T
--no-target-directory
hedef bir normal dosya olarak ele alınır.
-v
--verbose
Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
--suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:
none
off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)
numbered
t
Numaralı yedekleme yapılır.
existing
nil
Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.
simple
never
Daima basit yedekleme yapar.
YAZAN
David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
install komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve install yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils install
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Kasım 2006
coreutils 6.5Kasım 2006install(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ifnames Başlangıç join
Bir Linux Kitaplığı Sayfası