head
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
head(1)Kullanıcı Komutları head(1)
İSİM
head — dosyaların ilk 10 satırını basar
KULLANIM
head [seçenek] ... [dosya] ...
AÇIKLAMA
Her dosyanın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla dosya verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını yazar. dosya adı verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
-c
--bytes=[-]n
her dosyanın ilk n baytını yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.
-n
--lines=[-]n
ilk 10 yerine ilk n satırı yazdırır; başında `-' verilirse her dosyanın son n satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.
-q
--quiet
--silent
başa dosya isimlerini basmaz
-v
--verbose
başa dosya isimlerini daima basar
--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.
n bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1024*1024 için m.
YAZAN
David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
head komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve head yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils head
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Kasım 2006
coreutils 6.5Kasım 2006head(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
gzip Başlangıç hostid
Bir Linux Kitaplığı Sayfası