du
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
du(1)Kullanıcı Komutları du(1)
İSİM
du — yaklaşık dosya alanı kullanımı
KULLANIM
du [seçenek]... [dosya]...
du  [seçenek]... --files0-from=dosya
AÇIKLAMA
Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.
-a
--all
Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.
--apparent-size
disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.
-B
--block-size=birim
birim baytlık bloklar kullanır.
-b
--bytes
Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.
-c
--total
Bir genel toplam gösterilir.
-D
--dereference-args
dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.
--files0-from=dosya
dosya içinde isimleri boş karakter sonlandırmalı olarak belirtilmiş dosyaların disk kullanımını özetler.
-H
--si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride --dereference-args (-D) seçeneğine eşdeğer olacak şekilde değiştirilecek
-h
--human-readable
Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).
--si
-h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır
-k
--block-size=1K ile aynıdır.
-l
--count-links
Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.
-L
--dereference
Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba katılır.
-m
--block-size=1M ile aynıdır.
-0
--null
Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile değiştirilir (satırlar boş karakter sonlandırmalı diziler haline getirilir).
-P
--no-dereference
Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)
-S
--separate-dirs
Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.
-s
--summarize
Her argüman için sadece toplam gösterilir.
-x
--one-file-system
Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.
-X dosya
--exclude-from=dosya
dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.
--exclude=şablon
şablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.
--max-depth=n
Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.
--time
dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.
--time=sözcük
Değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.
--time-style=tarz
zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır.
--help
Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.
ŞABLONLAR
şablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,
du --exclude='*.o'
verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.
YAZAN
Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve du yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils du
ÇEVİREN
Nilgün Belma Bugüner , Aralık 2003
Kasım 2006'da güncellendi.
coreutils 6.5Kasım 2006du(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
dirname Başlangıç echo
Bir Linux Kitaplığı Sayfası