csplit
Önceki Kullanıcı Komutları Sonraki
csplit(1)Kullanıcı Komutları csplit(1)
İSİM
csplit — bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır
KULLANIM
csplit [seçenek]... dosya ifade...
AÇIKLAMA
Bir dosyayı verilen ifadeye göre 'xx01', 'xx02', 'xxnn' şeklinde parçalara ayırır ve her bir parçanın bayt sayısını standart çıktıya yazar.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.
-b
--suffix-format=biçim
%02d yerine sprintf biçimini kullanır.
-f
--prefix=önek
'xx' yerine önek kullanılır.
-k
--keep-files
Hata olması durumunda çıktı dosyalarını silmez.
-n
--digits=basamak
2 basamak yerine belirilen sayıda basamak kullanır.
-s
--quiet
--silent
Çıktı dosyalarının boyutlarını standart çıktıya basmaz.
-z
--elide-empty-files
Boş çıktı dosyalarını siler.
--help
Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.
Şayet dosya - ise standart girdiyi okur. Her bir ifade aşağıdakilerden biri olabilir:
tamsayı
Belirtilen satır numarası hariç yukarısını kopyalar.
/düzifd/[konum]
Eşleşen satır hariç yukarısını kopyalar.
%düzifd%[konum]
Eşleşen satırın sonrasına atlar.
{tamsayı}
Önceki ifadeyi belirtilen sayıda tekrarlar.
{*}
Önceki ifadeyi mümkün olduğunca tekrarlar.
konum ile satır numarası belirtilirken önüne `+' ya da `-' gelmelidir.
YAZAN
Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.
GERİBİLDİRİM
Lütfen, böcekleri ve hataları adresine bildirin.
TELİF HAKKI
Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.
İLGİLİ BELGELER
csplit komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve csplit yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils csplit
ÇEVİREN
Yalçın KOLUKISA , Mart 2004
Kasım 2006'da güncellenmiştir.
coreutils 6.5Kasım 2006csplit(1)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
cryptdir Başlangıç cut
Bir Linux Kitaplığı Sayfası