Başlatma
Önceki XDM Terminal Sonraki
Başlatma
Terminallerin Başlatılması
Sunucu ve istemci makinalarda yapılan ayar değişikliklerinden sonra yeniden başlatılmaları gerekmektedir. Sunucu makina, bütün günlük bilgilerini xdm-config dosyasında belirtilen dosya içine kaydeder. Mesela /var/log/xdm-errors ve ayrıca /var/log/XFree.<terminal-num>.log dosyaları içinde bütün hatalar ve diğer kayıtlar tutulur. Olası bir hatada ilk önce buraya bakarak başlamak en iyisidir.
XDM Sunucusunun Başlatılması
Sunucu makina üzerinde XDM sunucusunu başlatmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
. /etc/init.d/xdm start
veya
. /etc/init.d/xdm restart
yeterli olacaktır...
XDM İstemcilerinin Başlatılması
İstemci tarafında da XDM başlatılabilir. Bunun için gerekli olan ve inittab dosyasında belirtilen çalışma seviyesine geçiş yapmak yeterli olacaktır.
telinit  3
veya
telinit 4
Dikkat
Açık olan bütün pencereler kapatılır. Ayrıca hatalı ve eksik yapılmış bir inittab dosyası sisteminizin çökmesine sebeb olabilir. Böyle bir durum karşısında sisteminizi LILO başlarken single (tek kullanıcı) kipinde başlatıp, tekrar ayarlarınızı eski hale getirmeniz gerekir.
Gerekli çalışma seviyesine (runlevel) geçiş sağlandıktan sonra istemci makinanın ekranında XDM Login penceresinin görünür olması gerekir. Bu XDM Login, sunucu makinaya aittir, yani istemci makinadan giriş yapan kullanıcı, tıpkı doğrudan sunucu makinaya bağlı bir kullanıcıymış gibi login yapabilir.
Bu durumda başlayan, istemci makinadaki X-Sunucusu değil, aksine sunucu makinadaki X-Sunucusudur. Başarılı bir giriş yapıldıktan sonra sunucu makinanın özkaynakları ile kullanıcı için gerekli olan X Pencere Sistemi başlatılmış olur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yapılandırma Başlangıç Sonuç
Bir Linux Kitaplığı Sayfası