Uyumluluk
Önceki Web Sitesi Düzenlemesi ve Tasarımı Sonraki
Uyumluluk
En çok kullanılan tarayıcı bile %60'ı aşamıyorsa, onu zorladığınız anda, kalan %40'a hiç ulaşamazsınız.
 • Kullanıcılarda bir özelliğin, tarayıcının olduğunu varsaymayın [Ayrıntılar]
 • "Bu site şu programla ve şu çözünürlükte gezilebilir"den vazgeçin [Ayrıntılar]
 • Metin-tabanlı tarayıcıları unutmayın [Ayrıntılar]
Belli özellikleri şart koşmak
Başarılı siteler, önce servislerinin kalitesiyle başarı kazanmışlardır.
 • Herkesde JavaScript'in, Java'nın, CSS'in, frame'lerin aktif olduğunu ya da resimleri otomatik yüklettiğini varsaymayın. Birçok kullanıcının tarayıcısı ya bunları hiç desteklemeyebilir ya da hız kazanmak için bu özellikleri kapatmış olabilirler.
 • Kullanıcıda aktif olması gereken bu özelliklerden birisi kapalıysa, siteniz graceful degradation kullanarak, yine de iyi görünmelidir. Bu tembel site yöneticilerinin görmek istemedikleri kör noktalarıdır. Örneğin bu sayfalar CSS ve tablo kullanmaktadır, ancak CSS desteklemeyen ya da metin tabanlı tarayıcılarda da görülebilecek şekilde hazırlanmıştır. Örneğin: (Örnekler, belgenin özgün sürümüne aittir.)
 • Özellikle dolaşma çubukları için bu tip teknolojilere bağımlı olmamaya çalışın. Kullanıcıda bu özellikler yok ya da kapalıysa, sitenize girmesine rağmen, daha ilerilere gidemeyecektir.
 • Herkesin frame'leri sevdiğini düşünmeyin. Bazı kullanıcılar hızlarından dolayı metin tabanlı tarayıcılar kullanmaktadır ve frame'leri hiç göremezler. Ayrıca, frame'ler baskı almayı ve kullanıcının bookmark etmesini zorlaştırırlar. Bu şekilde kullanıcıyı siteye girdiği anda reddetmiş olursunuz. Site yöneticisi açısındansa, frame'lerin yönetimi son derece zor ve hep hata payı bulunan bir görevdir.
İyi bir site tarayıcıdan bağımsızdır
İyi bir radyo programını dinlemek için özel marka bir radyoya ihtiyacımız yok. Niye Web siteleri farklı olsun?
 • Bir Web sitesi, görünümden önce içerik ve kullanılabilirliğe yoğunlaşmalıdır. İyi görünmek arkasından gelecektir.
 • "Bu site en iyi şu tarayıcı ve bu çözünürlükte izlenir" kullanıcıları taraf tutmaya, Web tasarımcılarını da tembelliğe itmektedir.
 • Bu tasarımcılar, yeterince farklı işletim sistemi, tarayıcı ve çözünürlüklerde sınamadıkları sayfalarını, sonuç olarak klişeleşen "en iyi şu..." cümlesiyle aklamak isterler.
 • Sınama işlemi, prototipler üzerinde yapılmalı, siteye doğru sayfa yerleşimi, teknoloji vb. efektler seçildikten sonra devam edilmelidir.
 • Farklı firmaların farklı tarayıcıları birbirine eşitlenene ve bütün kullanıcılar kabul edilebilir bir tarayıcıya geçene kadar, tasarımlarınızda "eskiyle idare edin".
Metin-tabanlı tarayıcılar
Engelli, uzman ya da hız tutkunu kullanıcıları ihmal etmeyin.
 • Engelli kişiler, Web sayfalarını bir okuyucu aracılığıyla gezdikleri için, sayfalarınızdaki elemanların akışını dağıtmamaya çalışın. Bu yine birçok tasarımcının ihmal ettiği ama zamanla kendisini zaten zorlamaya başlayacak bir konudur.
 • Benzer şekilde, metin tabanlı tarayıcılarda resimlerin kendisi yerine ALT parametresiyle verilen açıklamaları görülür. Cetveller (rulers) için "---", kurşunlar (bullets) için "*", diğer tip resimler için resmin ne olduğu belirtilmelidir. Yerleşim için kullanılan 1 pixel'lik resimleriniz varsa bunlar için de "" kullanabilirsiniz.
 • Tablo, frame, resim, çokluortam vb. kullanımında, tercihinizi yapmadan önce metin-tabanlı tarayıcıları ve sizin kullanmadığınız "o diğer" tarayıcıyı düşünün. Bu, dengeli bir karar vermenize yolaçacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İçerik Başlangıç Sonuç
Bir Linux Kitaplığı Sayfası