Tasarımda öncelikli ilkeler
Önceki Web Sitesi Düzenlemesi ve Tasarımı Sonraki
Tasarımda öncelikli ilkeler
Araştırmalar kullanıcıların beklentilerinin şu yönlerde olduğunu göstermiştir:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Web Sitesi Düzenlemesi ve Tasarımı Başlangıç Hız beklentisi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası