Gereksinimler
Önceki TimeSys Linux Kurulumu NASIL Sonraki
Gereksinimler
Bu NASIL belgesi için aşağıdakilere sahip olduğunuzu kabul edeceğim:


[18] Diğer Linux dağıtımları da TimeSys Linux ile uyumludur ama bence en uyumlu dağıtım RHL9'dur.
[19] Diğer sürümler de elbette çalışmalıdır ama ben bu sürümü denedim. TimeSys çekirdeğini güvenlik yamaları ile güncellediğinden son sürümü kullanmanızı öneririm.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Paketlerin Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası