Mustek-600CP Yapılandırması
Önceki Bir Mustek Tarayıcısının Sisteme Tanıtılması Sonraki
Mustek-600CP Yapılandırması
ftp://ftp.mostang.com/pub/sane/ adresinden sane-backends-1.0.8 ve sane-frontends-1.0.8 paketlerini, mustek paralel port tarayıcı sürücüsünü http://www.penguin-breeder.org/sane/mustek_pp-11.alpha.tar.gz adresinden /usr/src dizinine indirin.
Sistemimizde kurulu bulunan sane paketlerini kaldırıyoruz. Root kullanıcısı olarak
# rpm -e sane-backends sane-frontends
komutunu veriyoruz. /usr/src dizinine geçiyoruz.
# cd /usr/src
sane-backends-1.0.8 paketini
# tar xzfv sane-backends-1.0.8.tar.gz
komutunu vererek /usr/src/sane-backends-1.0.8 dizinine, sane-frontends-1.0.8 paketini
tar xzfv sane-backends-1.0.8.tar.gz
komutunu vererek /usr/src/sane-frontends-1.0.8  dizinine açıyoruz. mustek_pp-11.alpha.tar.gz paketinin içeriğini /usr/src/sane-backends-1.0.8 dizini içine kopyalayıp orada açıyoruz:
# cp mustek_pp-11.alpha.tar.gz  /usr/src/sane-backends-1.0.8
# cd /sane-backends-1.0.8
# tar xzfv mustek_pp-11.alpha.tar.gz
ve paketin içeriğini yapılandırmaya başlıyoruz.
# cd backend
Bu dizinde bulunan  dll.conf dosyasındaki mustek_pp satırının başında bulunan # işaretini kaldırıyoruz.
Aynı dizinde bulunan mustek_pp.conf dosyasındaki scanner Mustek-600CP 0x378 cis600 satırının başında bulunan # işaretini kaldırıyoruz. (Benim tarayıcım scanmagic 600 cp olduğu için böyle yaptım.) 0x378 adresi lp1'e karşılık gelmektedir, eğer tarayıcınız lp2'de bağlı ise bunu 0x278, lp0'da bağlı ise 0x3bc olarak değiştirin.
Burada başka bir işlem yapmadığımız için öntanımlı ayarlar geçerli olacaktır.
Daha sonra /usr/src/sane-backends-1.0.8 dizinine geçerek
# ./configure
# make
# make install
komutlarını çalıştırın. Hemen /usr/src/sane-frontends-1.0.8 dizinine geçip  
# ./configure
# make
# make install
komutlarını çalıştırın. Böylece derleme ve kurulum işlemlerini bittirmiş olduk. Şimdi
# scanimage -L
komutunu verin.
device `mustek_pp:Mustek-600CP' is a Mustek 600CP flatbed scanner
diye bir çıktı aldıysanız xscanimage komutunu yada sisteminizde xsane kuruluysa xsane komutunu vererek taramaya başlayabilirsiniz.
Tarayıcılarla ilgili yapılandırma dosyalarını /etc/sane.d ya da /usr/local/etc/sane.d dizininde bulabilirsiniz.
man sane
komutu ile ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Normalde yapılandırma dosyaları etc/sane.d dizininde oluyor, sane'yi yukarıda anlatıldığı şekilde kurarsanız usr/local/etc/sane.d dizinine kopyalanıyor. Buradaki sane-backends paketi aygıtların sürücü ve yapılandırma dosyalarını, sane-frontends paketi ise tarayıcıyı kullanmak için gerekli programları içeriyor.
xsane ile çalışmak istiyorsanız onu da kaldırıp kaynak kodundan derlemeniz gerekiyor.
Bu yöntem Gelecek 1.1, Slackware 8.1 ve Debian 3.0 da başarı ile uygulanmıştır.
sane-backends-1.0.10  sürümünden itibaren mustek_pp-11.alpha.tar.gz  sürücü dosyasını pakete eklemeniz gerekmiyor, çünkü sane bunu yapmış durumda yani  Mustek-600CP, Mustek-1200CP ve Mustek-1200CP+  sürücüleri paketin içinde geliyor. Yapmanız gereken sadece dll.conf dosyasındaki mustek_pp.conf satırı önündeki # işaretini ve  mustek_pp.conf dosyasındaki tarayıcınıza ait satırın önündeki # işaretini kaldırmak.
Mustek ScanExpress 6000 P, Mustek ScanExpress 600 SEP, Mustek ScanMagic 4800 P, Mustek 600 III EP Plus, Gallery 4800, Viviscan Compact II ve Medion MD9848 model tarayıcısı olanlar daha düşük sane-backends sürümünü kullanmak ve dll.conf ile mustek_pp.conf dosyalarında gereken değişiklikleri yapmak zorundalar.
Diğer marka ve model tarayıcıları nasıl kullanabilirim?
Tarayıcınız sane tarafından koşulsuz destekleniyorsa yapmanız gereken sadece sane-backends ve sane-frontends paketlerini sisteminize kurmaktan ibaret. Paketler kuruluysa xscanimage programı ile tarama yapabilirsiniz.
http://www.mostang.com/sane/ adresinden desteklenen aygıtların listesine ulaşabilirsiniz.
Koşullu desteklenen ya da henüz desteklenmeyen bir tarayıcıya sahipseniz, tarayıcınıza ait sürücüleri temin ettiğiniz taktirde yukarıda anlatılan yöntemle tarayıcınızı sisteminize tanıtabilirsiniz.
Allah kolaylık versin.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Mustek-1200UB Yapılandırması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası