Ezmlm Kurulumu
Önceki B. İkinci Tür Kurulum Sonraki
Ezmlm Kurulumu
Ezmlm qmail için olan bir listecidir. http://cr.yp.to/ezmlm.html adresinden ezmlm-0.53 ve https://untroubled.org/ezmlm/ adresinden ezmlm-idx-0.40 paketlerini (veya daha yeni sürümlerini) indiriniz ve aşağıda belirtildiği gibi kurunuz.
# tar -zxvf ezmlm-0.53.tar.gz
# tar -zxvf ezmlm-idx-0.40.tar.gz

# mv ezmlm-idx-0.40/* ezmlm-0.53/
# cd ezmlm-0.53
# patch < idx.patch
 MySQL destekli ezmlm kuracaksanız aşağıdaki 2 dosyayı değiştirin.
# cd sub_mysql
conf-sqlcc dosyasındaki -I/usr/include/mysql ifadesini sizin MySQL include dizini ile değiştirin. (FreeBSD'de -I/usr/local/include/mysql)
conf-sqlld dosyasındaki -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient -lnsl -lm ifadesini sizin MySQL include dizini ile değiştirin.(FreeBSD'de -L/usr/local/lib/mysql -lmysqlclient -lm)
# cd ..
# make clean
# make
# make man
# make setup
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Vpopmail'in Özelleştirlmesi Başlangıç Autoresponder Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası