Courier-IMAP Kurulumu
Önceki B. İkinci Tür Kurulum Sonraki
Courier-IMAP Kurulumu
Courier-IMAP qmail ile çalışan bir IMAP programıdır. http://www.courier-mta.org/download.php#imap adresinden en son sürümünü indiriniz. Biz courier-imap-1.5.3 sürümünü kullanacağız.
Buraya kadar tüm işleri root olarak yapmıştık. Ama bu Courier-IMAP belasını derlemek için ben size artık root olarak yapın diyene kadar derleme işlemlerini (make install demedim :) ) root olmayan bir kullanıcı ile yapın..
# su - ismail
Courier-IMAP'ı make install yapana kadar tüm işleri bu root hakkı olmayan kullanıcı ile yapacağız.
$ tar -zxvf courier-imap-1.5.3.tar.gz
$ cd courier-imap-1.5.3
(hala root değilim!)
Bazı parametrelerin ne manaya geldiğini açıklayayım.
--enable-workarounds-for-imap-client-bugs
Netscape, IMAP ile bağlandıktan sonra yeni bir eposta geldiği zaman sapıtmakta ve hata vermektedir. Bu hatayı gidermek için bu parametreyi kullanmak şarttır.
--with--authpwd
/etc/password dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authpam
PAM'den kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authshadow
/etc/shadow dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authmysql
MySQL tablosundan kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authvchkpw
vpopmail'den kimlik kanıtlama desteği için.
Bir de bu tüm --with'le başlayan ifadelerin --without'la başlayanları da vardır. Anlaşılacağı gibi öntanımlı bazı destekleri vermemek için kullanılırlar.
--without-authldap
ldap desteği vermemek için. Eğer hantal Solaris belası  üzerinde courier-IMAP kurmaya çalışıyorsanız kullanın.
--with-waitfunc=wait3
Parametresini de tüm kurulumlara mutlaka ekleyiniz. Solaris kullanıyorsanız Solaris'i yamayın (daha fazla bilgi için: Courier-IMAP FAQ).
$ ./configure --enable-workarounds-for-imap-client-bugs \
--with-authpwd --with-authpam --with-authshadow --without-authmysql \
--without-authldap --without-authvchkpw --enable-unicode
Eğer aşağıdaki gibi hata alırsanız (bu hatayı sadece vpopmail'i MySQL desteği ile kurduğunuz zaman alırsınız).
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vupdate_rules':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:591: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:594: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:599: undefined reference to ¬
 `mysql_use_result'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:606: undefined reference to ¬
 `mysql_fetch_row'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:607: undefined reference to ¬
 `mysql_free_result'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vclear_open_smtp':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c(.text+0x1058): undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vcreate_relay_table':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:630: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:634: undefined reference to ¬
 `mysql_store_result'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:635: undefined reference to ¬
 `mysql_free_result'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vclose':
bu durumda courier-imap-1.5.3 dizinindeki authlib/Makefile dosyasında  LDFLAGS ve LIBS değişkenlerine değer olarak sizin vpopmail ve MySQL kitaplık dizinlerini belirtin:
LDFLAGS=-L/home/vpopmail/lib -L/usr/local/lib/mysql
LIBS= -lvpopmail -lmysqlclient
Buradaki /home/vpopmail/ dizini vpopmail'in kurulu olduğu dizindir. Sizinki farklı ise değiştirin.
/usr/local/lib/mysql ifadesi ise benim MySQL kitaplıklarının bulunduğu dizini göstermekteder. Bu kısmı sizin MySQL kitaplığınızın bulunduğu dizin ile değiştiriniz.
$ make          (root degilsiniz !)
$ su root       (şimdi root olma zamanı ! )
# make install  (komutu ile kurulumu tamamlayın)
Öntanımlı olarak, courier-imap, /usr/lib/courier-imap dizine kurulur. Hangi modülle desteğinin bulundugunu anlamak için /usr/lib/courier-imap/etc/imapd.conf dosyasından AUTHMODULES satırına bakmanız yeterlidir. Örnek bir AUTHMODULES şöyledir.
AUTHMODULES="authcustom authuserdb authpwd authvchkpw"
courier-IMAP'i çalıştırmak için
# /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start
komutunu vermeniz yeterlidir.
Courier-IMAP'ı her açılışta çalıştırmak için kullandığınız işletim sistemine göre açılışta programların çalıştırıldığı dosyaya /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start ifadesini ekleyiniz.
Courier-IMAP'a vpopmail desteği verdiğimiz için Netscape, Pine ve Outlook'da IMAP kullanıcı adı olarak kullanıcıadı%example.com şeklinde tanımlama  yapılmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
QmailAdmin Kurulumu Başlangıç Sqwebmail Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası