QmailAdmin Kurulumu
Önceki B. İkinci Tür Kurulum Sonraki
QmailAdmin Kurulumu
Qmailadmin vpopmail'i web'den yönetmeye yarayan bir programdır. Bu program ile kullanıcı açma, silme, yönlendirme, takma ad (alias) tanımlama, liste açma, liste özelliklerini değiştirme gibi özellikleri vardır. Qmailadmin ile qmail+vpopmail yönetimi çok kolay hale gelmektedir. Hatta şirketinizdeki qmail'in "q"sundan bir şey anlamayan sekreter bile çok yukarıda saydığım işlemleri çok rahat bir şekilde yapabilir. :)
http://www.inter7.com/qmailadmin-project/ adresinden  en son sürümünü indiriniz. Şu anki sürümü: 1.0.6
# tar -zxvf qmailadmin-1.0.6.tar.gz
# cd qmailadmin-1.0.6
Qmailadmin'i kurmadan önce vpopmail, ezmlm ve autorespond'u  kurmanız lazim. Kurmadıysanız hemen kurunuz.
Bazı yapılandırma parametrelerin açıklamaları:
--enable-cgibindir=
Qmailmin'in kurulacagi CGI dizini
--with-htmllibdir=
HTML dosyalarının kurulacağı dizin
--enable-cgipath=/cgi-bin/qmailadmin/qmailadmin
CGI için URL (yani http://mail.domain.org/cgi-bin/qmailadmin/qmailadmin)
# ./configure --enable-cgibindir=/usr/local/www/cgi-bin/qmailadmin \
       --with-htmllibdir=/usr/local/www/data/qmailadmin \
       --enable-vpopuser=vpopmail \
       --enable-autoresponder-bin=/usr/local/bin \
       --enable-ezmlmdir=/usr/local/bin  \
       --enable-cgipath=/cgi-bin/qmailadmin/qmailadmin
# make
# make install-strip
Yukarıdaki kurulum sonucu qmailadmin programı /usr/local/www/cgi-bin/qmailadmin altına kurulacaktır. Eğer aşağıdaki gibi hata alırsanız (bu hatayı sadece vpopmail'i MySQL desteği ile kurduğunuz zaman alırsınız).
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vupdate_rules':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:591: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.11/vauth.c:594: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:599: undefined reference to ¬
 `mysql_use_result'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:606: undefined reference to ¬
 `mysql_fetch_row'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:607: undefined reference to ¬
 `mysql_free_result'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vclear_open_smtp':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c(.text+0x1058): undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vcreate_relay_table':
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:630: undefined reference to ¬
 `mysql_query'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2/1/vauth.c:634: undefined reference to ¬
 `mysql_store_result'
/usr/local/qmail/vpopmail-5.2.1/vauth.c:635: undefined reference to ¬
 `mysql_free_result'
/home/vpopmail/lib/libvpopmail.a(vauth.o): In function `vclose':
Makefile dosyasında  CPPFLAGS, LDFLAGS ve LIBS değişkenlerine değer olarak sizin vpopmail ve mysql include ve lib dizinleri belirtin:
CPPFLAGS = -I/home/vpopmail/include -I/usr/local/include/mysql
LDFLAGS=-L/home/vpopmail/lib -L/usr/local/lib/mysql
LIBS= -lvpopmail -lmysqlclient
#make
#make install-strip
Qmailadmin'e http://yourdomain/cgi-bin/qmailadmin/qmailadmin adresinden erişebilirsiniz. Ekrana gelen sayfada postmaster yazan bölüme dokunmayın.
Altındaki domain bölümünde işlem yapmak istediğiniz alanadını yazınız. En alttaki parola bölümüne ise
# vadddomain example.com
komutunu verdikten sonra sizden istenilen parolaya ne yazdıysanız onu yazınız.(alanadınız açılırken verdiğiniz parola postmaster kullanıcısının paroalsıdır.). Son olarak sisteminizin güvenliği için, mümkünse qmailadmin sitesine erişirken SSL (https) ile bağlantı kurun ve /usr/local/www/cgi-bin/qmailadmin dizinine erişimi apache'deki .htaccess ile kısıtlayın. Apache'de .htaccess ile erişim kısıtlamasının nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için Apache Web Sunucusunda Sanal Adresleme ve Dizin Erişiminin Kısıtlanması NASIL belgesine bakabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Autoresponder Kurulumu Başlangıç Courier-IMAP Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası