Paketler ve Hazırlık Süreci
Önceki Postfix, RAVAntivirüs ve SpamAssassin ile Virüs ve Spam Filtrelemesi Sonraki
Paketler ve Hazırlık Süreci
Postfix
Güncel sürüm olan postfix-2.0.16-4.src.rpm http://postfix.wl0.org/en/ adresinden alındı. Bunun nasıl kurulacağı bu belge kapsamında değil.
IMAP/POP sunucusu
Güncel sürüm olan cyrus-imapd-2.1.15-1.src.rpm http://home.teleport.ch/simix/ adresinden alındı. Bunun nasıl kurulacağı bu belge kapsamında değil.
Procmail
Red Hat ile gelen procmail-3.22-9.i386.rpm sisteme kuruldu:
# rpm -Uvh procmail-3.22-9.i386.rpm
Perl
Red Hat
Aşağıdaki paketlerin hepsi gerekmemektedir. Fakat spamassassin çalışırken bazı perl sınıflarını bulamadı. Dolayısıyla hemen hemen (veritabanı gerektirenler haricindekileri) hepsini sisteme kurduk:
perl-HTML-Tagset-3.03-28
perl-libwww-perl-5.65-6
perl-XML-Encoding-1.01-23
perl-Compress-Zlib-1.16-11
perl-Digest-HMAC-1.01-11
perl-NKF-1.71-10
perl-RPM2-0.48-4
perl-TimeDate-1.1301-5
perl-DB_File-1.804-88.3
perl-Filter-1.29-3
perl-DateManip-5.40-30
perl-SGMLSpm-1.03ii-11
perl-Archive-Tar-0.22-29
perl-5.8.0-88.3
perl-CPAN-1.61-88.3
perl-suidperl-5.8.0-88.3
perl-Mail-SpamAssassin-2.61-1
perl-HTML-Parser-3.26-17
perl-URI-1.21-7
perl-XML-Parser-2.31-15
perl-XML-Dumper-0.4-25
perl-libxml-enno-1.02-29
perl-XML-Twig-3.09-3
perl-Crypt-SSLeay-0.45-7
perl-Bit-Vector-6.1-33
perl-DBI-1.32-5
perl-Digest-SHA1-2.01-10
perl-File-MMagic-1.16-3
perl-Net-DNS-0.31-3
perl-Parse-RecDescent-1.80-12
perl-Inline-0.44-3
perl-Time-HiRes-1.38-3
perl-Parse-Yapp-1.05-30
perl-libxml-perl-0.07-28
perl-XML-Grove-0.46alpha-25
perl-BSD-Resource-1.20-3
perl-Date-Calc-5.3-3
perl-Devel-Symdump-2.03-12
perl-Frontier-RPC-0.06-36
perl-Filter-Simple-0.78-11
perl-TermReadKey-2.20-7
perl-Cyrus-2.1.15-1
perl-CGI-2.81-88.3
SpamAssassin
Güncel sürüm olan spamassassin-2.61-1.src.rpm http://spamassassin.kluge.net/ adresinden alındı.
Pyzor
http://pyzor.sourceforge.net adresinden pyzor-0.4.0.tar.bz2 paketi alındı.  RPM olmayan paketleri /usr/local/src altında tutmak tertipli oluyor:
$ cd /usr/local/src
$ bunzip2 pyzor-0.4.0.tar.bz2
$ tar -xvf pyzor-0.4.0.tar
$ cd pyzor-0.4.0
$ python setup.py build
# python setup.py install
RAV Antivirüs
Bu bir ticari paket. 30 gün deneme süresinden sonra satın almak durumundasınız. Maalesef bu şirket Microsoft tarafından satın alındı ve bildiğim kadarı ile direkt satışlarını durdurdu. Güzel bir virüs aracı.
http://www.ravantivirus.com.tr/ adresinden ravpostfixlnx.i386.rpm.tar.gz alındı.
$ cd /usr/local/src
$ tar -xzvf ravpostfixlnx.i386.rpm.tar.gz
$ cd RAV_for_Postfix
# rpm -Uvh ravcore*
    ...
# rpm -Uvh ravmd*
    ...
# rpm -Uvh ravpostfix*
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ön Gereklilikler Başlangıç Ayarlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası