Ayarlar
Önceki Postfix, RAVAntivirüs ve SpamAssassin ile Virüs ve Spam Filtrelemesi Sonraki
Ayarlar
RAV Antivirüs - POSTFIX Ayarları
RAV'ın çalışma mantığında, postfix'in kuyruk sürecine müdahale etmek var. postfix ayar dosyalarında çeşitli değerleri değiştirerek, sistemin kullanıcıdan postayı alıp ilk bazı ufak tefek (gönderen, alan vb) kontrolleri yaptıktan sonra RAV'a göndermesi ve daha sonra RAV'ın tekrar postfix kuyruğuna postayı enjekte etmesi usulüne göre çalışıyor.
# cd /etc/postfix
master.cf sonunda:
#rav-begin: RAV AntiVirus Configuration
127.0.0.1:10026 inet n - n - 100 smtpd
                        -o content_filter= -o myhostname=dummy.domain.name
#rav-end
satırlarını göreceksiniz. Burası, RAV'ın postfix kuyruğundan çekip kontrol ettikten sonra postfix kuyruğuna postayı enjekte ettiği komut.
-o content_filter=  seçeneği, postanın sürekli olarak RAV'a gönderilmesini engelliyor. Bir kez geçtikten sonra, artık filtre uygulama, doğrudan işle demek.  Bu değişmeyecek.
Burada şu anda mevcut olan kendi postfix ayarlarınızı taşımak önem kazanıyor. Bizim main.cf dosyamızdan ayarlar:
alias_maps= hash:/etc/postfix/aliases, ldap:ldapAlias
alias_maps ayarımızı taşımak zorundayız. Yoksa bir takma isme gönderilmiş olan postayı postfix reddeder.
-o alias_maps= hash:/etc/postfix/aliases, ldap:ldapAlias
myhostname  düzenlenmemiş, dolayısıyla sistemin kendi adını  (istasyon.bizimfirma.com.tr) vereceğiz.
-o myhostname=istasyon.bizimfirma.com.tr
smtpd_recipient_restrictions kullanılıyor. Değeri:
check_sender_access ldap:ldapInternalUser,  ¬
check_sender_access ldap:ldapExternalMail, reject_unauth_destination
Yani gönderene göre bazı izinlendirme yaptıktan (ve bu izni olmayanları hemen reddettikten) sonra kalanları yerine gönderiyoruz.
Bu seçeneği tekrar oluşturacağız. Bu noktada artık gönderenlerin izinleri kontrol edilmiş ve reddedilecekse reddedilmiştir. Burayı
permit_mynetworks, reject_unauth_destination
yapıyoruz.  Yani güvendiğimiz ağlardan gelenleri istediği yere gönderiyoruz, geri kalanını ancak bizim sunucumuza yöneltilmişse kabul ediyoruz. Normal işleyişte buraya tek gelen RAV'ın yönlendirdiği postalar olacak. Sonuncu komut, dışarıdan bir şekilde bu porta ulaşırlar ise diye.
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_sender_login_maps kullanılıyor. Değeri:
ldap:ldapAlias
Bu salt SMTP-AUTH ile sisteme girenlerin bu kimlik sınamasında verdikleri kimlik ile gönderdikleri postadaki gönderen kimliğinin aynı olduğunu kontrol ediyor.
Bu noktada artık geçerliği kalmış değil. Kuyruğa enjeksiyon yapan süreç SMTP-AUTH ile gelmemiş. Bunu boşaltacağız.
-o smtpd_sender_login_maps=
Yeni master.cf RAV komutu:
#rav-begin: RAV AntiVirus Configuration
 127.0.0.1:10026 inet n - n - 100 smtpd
  -o content_filter=
  -o myhostname=istasyon.bizimfirma.com.tr
  -o alias_maps=hash:/etc/postfix/aliases,ldap:ldapAlias
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject_unauth_destination
  -o smtpd_sender_login_maps=
#rav-end
RAV Antivirüs - Kendi Ayarları
/etc/opt/rav/ravmd.conf dosyasında virüs uyarılarını Türkçe yapmasını istiyoruz.
_include /etc/opt/rav/languages/turkish-iso-8859-9
satırının başındaki # işaretini kaldırın. (Az yukarıdaki english satırını olduğu gibi bırakmak zorundasınız. Yoksa hata oluşuyor.)
/etc/opt/rav/groups/global dosyasında RAV'ın her virüsü bir de RAV'a haber verme özelliğini kaldıralım:
#admin_addr = [email protected]
ve Türkçe desteği için aşağıdaki satırın başındaki # işaretini kaldıralım.
_include /etc/opt/rav/languages/turkish-iso-8859-9.equiv
Bu satırın yukarısında yer alan İngilizce satırının (english.equiv) başına bir # koyalım.
Virüs uyarılarını sistem yöneticisi de alsın istiyoruz:
admin_addr = [email protected]
postfix'in always_bcc seçeneği ile sistemden geçen bütün postaların bir kopyasını alıyoruz. Virüslü dosyalarda bu adrese de posta gönderilmesini veya bu adrese gittiğinin gönderene haber verilmesini istemiyoruz.
# E-mail address that will not be notified.
do_not_warn = [email protected]
# E-mail address that will be hidden in all e-mail notifications.
do_not_show = [email protected]
Bütün spam kontrollerimizi spamassassin ile yapacağız. RAV kendi içinde de bazı spam filtreleri taşıyor. Bunları devre dışı bırakıyoruz (antispam_configuration ile başlayan satırların başına # koyun):
#antispam_configuration = bulk_high_precision, bulk_very_high_precision
SpamAssassin, Procmail ve POSTFIX
/etc/postfix içerisindeki main.cf ve master.cf POSTFIX ayar dosyalarında bazı değişiklikler yaparak postfix'in yerele teslim sürecine giren postaları procmail'e yönlendirmesini, procmail'de spamassassin'den geçirilen postaların cyrus sunucusuna teslimini sağlayacağız.
Bu usulün bir kaç ek özelliği mevcut:
 1. Spam kontrolünü hem içeriye hem dışarıya giden postalara değil, yalnızca içeriye giden postalarda yaparak zamandan tasarruf ediyoruz. Tabii, bu, bizim dışarıya gönderdiğimiz postaların spam olmadığını varsayıyor!
 2. Bütün yerele teslim edilen (size gelen) postalarda yapmak istediğiniz ek filtrelemeyi/kısıtlamayı procmail içerisinde yapabilirsiniz. Örneğin biz, posta teslim bilgilendirmesini (Return Receipt) devre dışı bırakmak istedik. Bunu çok basit bir şekilde, zaten bütün postaların geçtiği procmail sürecinde yapabiliyoruz.
 3. Cyrus sunucusunun önemli bir özelliği, birden fazla kişiye gelen postaların tek bir kopya olarak diskte tutabilmesi. Bu özellik, hele hele şirket IMAP sunucusu gibi, pek çok postanın aynı sunucuda hesabı olan çok kişiye gönderildiği ortamlarda önemli bir disk tasarrufu sağlıyor. Bu özelliği, ancak cyrus'un LMTP arayüzünü kullanarak ve birden fazla kişiye gönderilen postaları cyrus'a kişi başına birer defa değil, bir seferde göndererek kullanabiliyorsunuz. Halbuki postfix'in öntanımlı posta teslim metodu, birden fazla kişiye gönderilen postayı, cyrus'a bir seferde değil, kullanıcı başına birer defa, teker teker bağlanarak gönderiyor. Bizim kurulumumuz çok kişiye giden tek postayı bir seferde cyrus'a teslim etmeye özen gösteriyor.
 4. Çok kişiye giden tek postayı bir seferde teslim etmenin bir faydasını da spam kontrolünde görüyoruz. Posta, kaç kişiye teslim edilecekse edilsin, yalnızca bir sefer spam kontrolünden geçiyor ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Yapacağımız ilk iş, postfix'e procmail'i bir servis olarak tanıtmak. /etc/postfix/master.cf dosyasının şu satırı ilave edin (tek satır haline getirin):
procmail unix - n n - - pipe
 flags=R user=cyrus argv=/usr/bin/procmail
 -p -t -m /home/postfixfilter/procmailrc $sender $recipient
Şimdi, postfix'in bu servisi ne şekilde kullanacağını tanımlayacağız. /etc/postfix/main.cf dosyasına şunları yazın:
local_transport = procmail
procmail_destination_concurrency_limit = 10
procmail_destination_recipient_limit = 300
Yukarıdaki tanımla, postfix'in, gelen postaları teslim sürecinde kendisinin bir iş yapmak yerine procmail'i çağırmasını sağladık. Fakat, postfix'de takma isimler (alias) postfix'in kendi yerel teslim aracında çözümleniyor. Bunu bertaraf etmenin yolu, main.cf içerisinde alias_maps değerimizi bulmak. Bizimki:
alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases, ldap:ldapAlias
Bu değeri virtual_alias_maps değerine de kopyalamalıyız. Yani:
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases, ldap:ldapAlias
eklemeliyiz. Bu çözümleme yerel teslim aracına gelmeden yapıldığından dolayı takma isimlerimiz doğru şekilde çözümlenerek procmail'e gönderilecektir.
SpamAssassin'i Çağıran PROCMAIL ayarları
/home/postfixfilter/procmailrc dosyasını şu içerikle oluşturun (cyrus kullanıcısı dosyayı okuyabilmeli). Eğer spamassassin filtrelemesi sonucu oluşan hareketleri değiştirmek isterseniz müdahale edeceğiniz yer burası. Örneğin içinde X-Spam-Flag: YES yazan paragrafı çıkararak filtreden geçirilen postaların işlendikten sonra herhangi bir ayıklamaya tabi tutulmadan son kullanıcılara aynen gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Biz, eğer bir posta spam olarak işaretlenmiş ise, gönderilenleri başka bir başlığa kaydedip postayı [email protected] adresine yönlendiriyoruz. /home/postfixfilter/procmailrc:
 SHELL=/bin/sh
VERBOSE=no
# Bu, bizim Cyrus tesliminde kullandığımız LMTP istemcisi.
LMTPDELIVER=/home/postfixfilter/lmtpmultideliver.py
SENDER = "$1"
SHIFT = 1

# postayı spam kontrolden geçirir.
:0 fw
 | /usr/bin/spamc

 # Eğer spam olarak nitelendirilmiş ise, gönderileceği yeri değiştirir.
:0 fhw
 * ^X-Spam-Flag: YES
 | (formail -R "To:" "X-Originally-To:") \
 | (formail -R "Cc:" "X-Originally-Cc:") \
 | (formail -i "To: [email protected]")

 # Ek filtre. Kimse farketmeden teslim bilgisi göndermesin istiyoruz,
 # dolayısıyla Return-Receipt isteklerini devre dışı bırakıyoruz.

:0 fhw
| (formail -f -R "Return-Receipt-To:" "X-Return-Receipt-To:") \
| (formail -f -R "Disposition-Notification-To:" "X-Disposition-Notification-To:")\
| (formail -f -R "Disposition-Notification-Options:"
 "X-Disposition-Notification-Options:")

 # Eğer posta spam ise, spam posta kutusuna gönderir.
 :0 * ^X-Spam-Flag: YES
| $LMTPDELIVER -s $SENDER -l unix:/var/lib/imap/socket/lmtp [email protected]

# Eğer posta spam değil ise, gideceği posta kutularına gönderir.
:0
| $LMTPDELIVER -s $SENDER -l unix:/var/lib/imap/socket/lmtp "[email protected]"

LMTP İstemcisi
Cyrus'un tek kopya saklama özelliğini kullanmak için LMTP arayüzü ile teslim yapmamız ve ne kadar kullanıcıya gidecek ise bir seferde göndermemiz gerekli idi. Bunu yapacak bir program bulamadık. Sonuçta, spamassassin-tools paketinin içerisinde gelen spamcheck.py yazılımında ufak değişiklikler yaparak istediğimiz özellikleri ekledik.
#!/usr/bin/env python

# lmtpmultideliver.py command line utility for multiple deliveries
# into Cyrus.
# Can be used out of procmail.
#
# Modified by: Deniz Akkus, December 2003
# Modified from:
# spamcheck.py: spam tagging support for Postfix/Cyrus
# spamcheck.py Copyright (C) 2002, 2003 James Henstridge
#
# Modified from spamcheck.py by taking out the spam check (we do it through
# procmail) and modified to take multiple recipients (to take advantage
# of Cyrus single message store).
#
# Used by hooking procmail as local_transport into Postfix (to force
# multiple recipients) which then uses lmtpmultideliver.py to deliver
# into Cyrus.
#
# in Postfix main.cf:
#       local_transport = procmail
#       procmail_destination_concurrency_limit = 10
#       procmail_destination_recipient_limit = 300
# and also setting
#       virtual_alias_maps
# to be the same exact value as
#       alias_maps
# to get around alias expansions only being done in the default Postfix local
# transport.
#
# in Postfix master.cf:
# procmail unix - n n - - pipe flags=R user=cyrus argv=/usr/bin/procmail ¬
-p -t -m procmail.lmtp $sender $recipient
#
# where procmail.lmtp, at minimum does:
#
# LMTPDELIVER=lmtpmultideliver.py
# SENDER = "$1"
# SHIFT = 1
# :0 fw
# | /usr/bin/spamc
# :0
# | $LMTPDELIVER -s $SENDER -l unix:/var/lib/imap/socket/lmtp "[email protected]"

#
# Modified from:
# spamcheck.py: spam tagging support for Postfix/Cyrus
#
#
# Copyright (C) 2002, 2003 James Henstridge
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

# Spam Assassin filter to fit in between postfix (or other MTA) and
# Cyrus IMAP (or other MDA). To hook it up, simply copy the
# spamcheck.py and spamd.py files to postfix's libexec directory and
# add a line like the following to postfix's master.cf:
#
# spamcheck   unix  -    n    n    -    -    pipe
#  flags=R user=cyrus
#  argv=/usr/libexec/postfix/spamcheck.py -s ${sender} -r ${user} -l unix:/...
#
# then in main.cf, set the mailbox_transport to spamcheck. A copy of
# spamcheck will be started for each incomming message. The spamcheck
# script will contact the IMAP server's LMTP socket to check whether
# the user exists, get spamd to process the message and then pass the
# message to the IMAP server.

import sys
import re, getopt
import smtplib, socket
#import spamd

# exit statuses taken from <sysexits.h>
EX_OK    = 0
EX_USAGE  = 64
EX_DATAERR = 65
EX_NOUSER  = 67
EX_TEMPFAIL = 75

# this class hacks smtplib's SMTP class into a shape where it will
# successfully pass a message off to Cyrus's LMTP daemon.
# Also adds support for connecting to a unix domain socket.
class LMTP(smtplib.SMTP):
  lhlo_resp = None
  def __init__(self, host=''):
    self.lmtp_features = {}
    self.esmtp_features = self.lmtp_features

    if host:
      (code, msg) = self.connect(host)
      if code != 220:
        raise smtplib.SMTPConnectError(code, msg)

  def connect(self, host='localhost'):
    """Connect to a host on a given port.

    If the hostname starts with `unix:', the remainder of the string
    is assumed to be a unix domain socket.
    """

    if host[:5] == 'unix:':
      host = host[5:]
      self.sock = socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM)
      if self.debuglevel > 0: print 'connect:', host
      self.sock.connect(host)
    else:
      port = LMTP_PORT
      if ':' in host:
        hose, port = host.split(':', 1)
        port = int(port)
      self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
      if self.debuglevel > 0: print 'connect:', (host, port)
      self.sock.connect((host, port))
    (code, msg) = self.getreply()
    if self.debuglevel > 0: print 'connect:', msg
    return (code, msg)

  def lhlo(self, name='localhost'):
    """ LMTP 'lhlo' command.
    Hostname to send for this command defaults to localhost.
    """
    self.putcmd("lhlo",name)
    (code, msg) = self.getreply()
    if code == -1 and len(msg) == 0:
      raise smtplib.SMTPServerDisconnected("Server not connected")
    self.lhlo_resp = msg
    self.ehlo_resp = msg
    if code != 250:
      return (code, msg)
    self.does_esmtp = 1
    # parse the lhlo response
    resp = self.lhlo_resp.split('\n')
    del resp[0]
    for each in resp:
      m = re.match(r'(?P<feature>[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\-]*)',each)
      if m:
        feature = m.group("feature").lower()
        params = m.string[m.end("feature"):].strip()
        self.lmtp_features[feature] = params
    return (code, msg)

  # make sure bits of code that tries to EHLO actually LHLO instead
  ehlo = lhlo

def process_message(spamd_host, lmtp_host, sender, recipient):
  try:
    lmtp = LMTP(lmtp_host)
  except:
    sys.exit(EX_TEMPFAIL)
#  lmtp.set_debuglevel(2)
  lmtp.set_debuglevel(0)
  code, msg = lmtp.lhlo()
  if code != 250: sys.exit(EX_TEMPFAIL)

  # connect to the LMTP server
  code, msg = lmtp.mail(sender)
  if code != 250: sys.exit(1)
  for rec in recipient:
    code, msg = lmtp.rcpt(rec)
    if code == 550: sys.exit(EX_NOUSER)
    if code != 250: sys.exit(EX_TEMPFAIL)

  # read in the first chunk of the message
  CHUNKSIZE = 256 * 1024
  data = sys.stdin.read(CHUNKSIZE)

  # if data is less than chunk size, check it
#  if len(data) < CHUNKSIZE:
#    connection = spamd.SpamdConnection(spamd_host)
#    connection.addheader('User', recipient)
#    try:
#      connection.check(spamd.PROCESS, data)
#      data = connection.response_message
#    except spamd.error, e:
#      sys.stderr.write('spamcheck: %s' % str(e))

  # send the data in chunks
  lmtp.putcmd("data")
  code, msg = lmtp.getreply()
  if code != 354: sys.exit(EX_TEMPFAIL)
  lmtp.send(smtplib.quotedata(data))

  data = sys.stdin.read(CHUNKSIZE)
  while data != '':
    lmtp.send(smtplib.quotedata(data))
    data = sys.stdin.read(CHUNKSIZE)
  lmtp.send('\r\n.\r\n')

  code, msg = lmtp.getreply()
  if code != 250: sys.exit(EX_TEMPFAIL)


def main(argv):
  spamd_host = ''
  lmtp_host = None
  sender = None
  recipient = None
  try:
    opts, args = getopt.getopt(argv[1:], 's:l:')
  except getopt.error, err:
    sys.stderr.write('%s: %s\n' % (argv[0], err))
    sys.exit(EX_USAGE)
  for opt, arg in opts:
    if opt == '-s': sender = arg
#    elif opt == '-r': recipient = arg.lower()
    elif opt == '-l': lmtp_host = arg
    else:
      sys.stderr.write('unexpected argument\n')
      sys.exit(EX_USAGE)
  if args:
    recips = args
#    sys.stderr.write('unexpected argument\n')
#    sys.exit(EX_USAGE)
  if not lmtp_host or not sender or not recips:
    sys.stderr.write('required argument missing\n')
    sys.exit(EX_USAGE)

  try:
    process_message(spamd_host, lmtp_host, sender, recips)
  except SystemExit:
    raise # let SystemExit through ...
  except:
    sys.stderr.write('%s: %s\n' % sys.exc_info()[:2])
    sys.exit(1)

if __name__ == '__main__':
  main(sys.argv)
SpamAssassin'in Kendi Ayarları
/etc/mail/spamassassin/local.cf:
 required_hits 5
 rewrite_subject 0
 report_safe 0
 whitelist_from *@bizimfirma.com.tr
 pyzor_path /usr/bin/pyzor
 pyzor_max 2
 pyzor_add_header 1
 dns_available yes
 report_header 1
 use_terse_report 1
 score PYZOR_CHECK 5.00
Bitirme İşlemleri
# /etc/rc.d/init.d/ravmail restart
  ...
# /etc/rc.d/init.d/spamassassin restart
  ...
# /etc/rc.d/init.d/postfix reload
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Paketler ve Hazırlık Süreci Başlangıç Yasal Açıklamalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası