Kurulum
Önceki Postfix Kurulumu Sonraki
Kurulum
cyrus-sasl Kurulumu
# tar zxf cyrus-sasl-2.1.18.tar.gz
# cd cyrus-sasl-2.1.18
# ./configure --enable-plain --enable-login --disable-krb4 \
--with-saslauthd=/var/run/saslauthd \
--with-plugindir=/usr/local/lib/sasl2 --disable-cram --disable-digest \
--disable-otp --disable-gssapi --disable-anon
...
# make
...
# make install
...
# ln -s /usr/local/lib/sasl2 /usr/lib/sasl2
# echo "/usr/local/lib/" >> /etc/ld.so.conf
# ldconfig
cyrus-sasl kurulumu esnasında muhtelemen kullanmayacağımız bazı seçenekleri disable seçenekleriyle iptal ettik. /usr/local/lib/sasl2/smtpd.conf dosyasını oluşturup içine şu satırları yazalım:
# saslauthd kullanarak smtp kimlik dogrulamasi yap.
pwcheck_method:saslauthd
# Sadece plain ve login kimlik dogrulama yontemlerine izin verelim.
mech_list: plain login
Postfix Kurulumu
# tar xvfz postfix-2.0.19.tar.gz
# cd postfix-2.0.19
# useradd postfix
# groupadd postdrop
# make makefiles CCARGS="-DUSE_SASL_AUTH -I/usr/local/include/sasl" \
AUXLIBS="-L/usr/local/lib -lsasl2"
# make
...
# make install
make install esnasında bir takım sorular soracak hepsinin öntanımlı değerini kabul edebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki satırları /etc/rc.d/postfix dosyasına yazıp,
#!/bin/bash
#
# postfix    Bu betik postfix'in baslatilip durdurulmasini saglar
#


case "$1" in
  start)
    /usr/sbin/postfix start
  ;;
  stop)
    /usr/sbin/postfix stop
  ;;
  reload)
    /usr/sbin/postfix reload
  ;;
  restart)
    $0 stop
    $0 start
  ;;
  *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|reload|restart}"
  exit 1
esac
exit 0
755 izinlerini verelim.
# chmod 755 /etc/rc.d/postfix
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hazırlık Başlangıç Yapılandırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası