İleri Düzey Güvenlik
Önceki WindowsPDC 2 SAMBA Sonraki
İleri Düzey Güvenlik
Samba'da iki türlü güvenlik düzeyi kullanılır. Öncelikli olan Linux'un kendi güvenliği, ikincisi ise Samba güvenliğidir. Linux'ten kastım suitbit, Samba'dan kastım da browseable, read only, vs. paremetreleridir. Bir örnek vererek daha iyi açıklayabileceğimi düşünüyorum. Mesela "egemen" kullanıcısının /data/yedekler/egemen dizinine tam yetki vermek, diğer kullanıcıların tüm haklarını kısıtlamak, "it" grubundakilerinin de sadece görebilmelerini sağlamak için (tabii egemen "it" grubundadır);
# chmod -R 750 /data/yedekler/egemen
# chown -R egemen:it /data/yedekler/egemen
komutlarını girip, smb.conf dosyasına;
[egemen]
   comment = Egemen yedekler

      path = /data/yedekler/egemen

 valid groups = @it  ;Sadece "it" grubundakiler girebilir. Diger grup ve
           ;kullanıcılar girmek istediklerinde kullanıcı ismi ve
           ;parolası sorulacaktır. Eğer bu satırı kullanmazsanız
           ;"Access Denied" ile kullanıcılar engellenirler.

invalid users = ozkan ;Bu kullanıcı "it" grubundadır, fakat görme izni yoktur.

   browseable = no   ;(Öntanımlı değeri: yes)

     writable = yes  ;(Öntanımlı değeri: yes. Eklemenize gerek yok) Eğer bu
           ;satıra no derseniz "egemen" kullanıcısı ve dizin hakları
           ;777 bile olsa hiçbir yazma hakkınız olmaz.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yaratıcılığınıza ve gereksinimlerinize kalmış birşey.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SAMBA PDC ve XP Başlangıç Karşılaşılan Sorunlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası