Kimlik Kanıtlama Sunucusu: FreeRADIUS'un Kurulması
Önceki 802.1X Port Tabanlı Kimlik Kanıtlama NASIL Sonraki
Kimlik Kanıtlama Sunucusu: FreeRADIUS'un Kurulması
FreeRADIUS tamamen GPL'li RADIUS sunucu uygulamasıdır. Kimlik kanıtlama mekanizmalarını geniş çapta destekler, ama bu belgede örnek olarak PEAP kullanılmıştır.
FreeRADIUS'un Kurulumu
Yönerge 3.1. Kurulum
 1. FreeRADIUS sitesine gidin, http://www.freeradius.org/ ve en son sürümü indirin.
  # cd /usr/local/src
  # wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/radius/freeradius-1.0.0.tar.gz
  # tar zxfv freeradius-1.0.0.tar.gz
  # cd freeradius-1.0.0
  
 2. Paketi yapılandırın, derleyin ve kurun:
  # ./configure
  # make
  # make install
  
  configure betiğini çalıştırırken seçenek belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ./configure --help kullanın veya README dosyasını okuyun.
Çalıştırabilir dosyalar /usr/local/bin ve /usr/local/sbin'e, yapılandırma dosyaları ise /usr/local/etc/raddb altına kurulur.
Eğer birşey yanlış giderse, kaynakla birlikte gelen INSTALL ve README dosyalarını okuyun. RADIUS SSS'de değerli bilgiler içerir.
FreeRADIUS'un Yapılandırılması
FreeRADIUS büyük ve güçlü bir yapılandırma dosyasına sahiptir. O kadar büyüktür ki, bu dosya daha küçük birkaç dosyaya parçalanıp daha sonra bu dosyalar ana radius.conf dosyasına "dahil edilmektedir".
İstediğinizi yapmanız için FreeRADIUS'u kullanmanın ve ayağa kaldırmanın çeşitli yolları vardır: örn., kullanıcı bilgisini LDAP, SQL, PDC, Kerberos, vs.'den alın. Bu belgede, düz metin dosyası users'taki kullanıcı bilgisi kullanılmaktadır.
İpucu
Yapılandırma dosyalarına ayrıntılı bir şekilde yorum satırları eklenmiştir, ama eğer yeterli gelmezse kaynakla birlikte gelen doc/ dizini ek bilgi içerir.
Yönerge 3.2. Yapılandırma
 1. Yapılandırma dosyaları /usr/local/etc/raddb/ altında bulunabilir.
  # cd /usr/local/etc/raddb/
  
 2. Ana yapılandırma dosyasıradiusd.conf'u açın, ve yorum satırlarını okuyun! Şifreli PEAP tüneli içinde, MS-CHAPv2 kimlik kanıtlama mekanizması kullanılır.
  1. MPPE [RFC3078] PMK'yi AP'ye göndermekten sorumludur. Aşağıdaki ayarların yapıldığından emin olun:
   # MODULES altında mschap'ın yorum satırı gibi yer
   # almadığından emin olun!
   mschap {
    # authtype değeri, eğer varsa, kimlik kanıtlama süresince
    # Auth-Type'ın üstüne yazmak (veya eklemek) için kullanılacak.
    # Normalde, MS-CHAP olmalı.
    authtype = MS-CHAP
   
    # eğer use_mppe no'ya ayarlanmamışsa, mschap,
    # MS-CHAPv2 için,MS-CHAPv1 ve MS-MPPE-Recv-Key/MS-MPPE-Send-Key
    # için MS-CHAP-MPPE-Keys ekleyecektir.
    use_mppe = yes
   
    # eğer mppe etkinse, require_encryption ile
    # şifreleme etkinleştirilebilir.
    #
    require_encryption = yes
   
    # require_strong her zaman 128 bitlik anahtar
    # şifrelemesi gerektirir.
    #
    require_strong = yes
   
    authtype = MS-CHAP
    # modül kimlik kanıtlamayı kendi kendine yapabilir VEYA
    # bir Windows Domain Controller kullanabilir. Bunun nasıl
    # yapılacağı için radius.conf dosyasına bakınız.
   }
   
  2. authorize ve authenticate'in şunları içerdiğinden emin olun:
   authorize {
     preprocess
     mschap
     suffix
     eap
     files
   }
   
   authenticate {
   
      #
      # MSCHAP kimlik kanıtlaması.
      Auth-Type MS-CHAP {
         mschap
      }
   
      #
      # EAP kimlik kanıtlamasına izin ver.
      eap
    }
   
 3. clients.conf dosyasını hangi ağa hizmet ettiğini belirlemek için değiştirin:
  # Burada, hangi ağa hizmet verdiğimizi belirliyoruz:
  client 192.168.0.0/16 {
    # Bu Kimlik Kanıtlayıcı (erişim noktası) ve Kimlik
    # Kanıtlama Sunucusu (RADIUS) arasında paylaşılan sırdır.
    secret     = SharedSecret99
    shortname    = testnet
  }
  
 4. eap.conf da oldukça açık olmalı.
  1. default_eap_typepeap'e ayarlayınız:
   default_eap_type = peap
   
  2. PEAP TLS kullandığı için TLS bölümü şunları içermeli:
   tls {
     # Özel anahtar parolası
       private_key_password = SecretKeyPass77
     # Özel anahtar
     private_key_file = ${raddbdir}/certs/cert-srv.pem
     # Güvenilir Üst Sertifika Yetkilisi
     CA_file = ${raddbdir}/certs/demoCA/cacert.pem
     dh_file = ${raddbdir}/certs/dh
     random_file = /dev/urandom
     }
   
  3. peap bölümünü bulun ve aşağıdakini içerdiğinden emin olun:
   peap {
    # Tünelli EAP oturumu tünelsiz EAP modülünden farklı
    # bir EAP türüne ihtiyaç duyar.
    # PEAP tünelinde Windows istemcileri tarafından
    # desteklenen öntanımlı tür olarak MS-CHAPv2
    # kullanmanızı tavsiye ederiz.
    default_eap_type = mschapv2
   }
   
 5. Kullanıcı bilgisi bir düz metin dosyası olan users'ta tutulur. Kullanıcı bilgisini tutmak için daha karmaşık bir çözüm tercih edilebilirdi (SQL, LDAP, PDC, vs.)., şu an bir IETF taslağıdır.
  users dosyasının aşağıdaki kaydı içerdiğinden emin olun:
  "testuser"   User-Password == "Secret149"
  
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sertifikaların Sağlanması Başlangıç İstemci: Xsupplicant'ın Kurulması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası