Giriş
Önceki Linux İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirme Protokolü (OLSR) IPv6 NASIL Sonraki
Giriş
Bu belge, Linux için IPv6 ile İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirme Protokolünü (OLSR) kurmak ve kullanmak için yazılımı ve yordamları tanımlar.
Neden Amaca-Yönelik ağ?
Amaca-yönelik'in Türkçe'si "özel bir hedef için (o anda karar verilmiş, anlık)" olarak verilebilir. Amaca-yönelik ağ veya "spontane ağ" özellikle bazı telsiz aygıtların sadece bir iletişim oturumu süresince ağın parçası olmaları durumunda ve dinamik ağ topolojisi gerektiğinde faydalıdır. "Gezici Amaca Yönelik Ağ" genellikle MANET  olarak adlandırılır.
MANET nedir?
"MANET keyfi olarak hareket ettirmekte özgür olduğumuz gezici platformlardan oluşur (örn. çoklu konaklı bir yönlendirici ve telsiz iletişim aygıtları) --burada basitçe 'düğümler' olarak ifade edeceğiz--. Düğümler uçaklar, gemiler, kamyonlar, arabalar içinde veya üzerinde, hatta insanlar veya çok küçük aygıtlar üzerinde konumlandırılabilir, yönlendirici başına birçok konak olabilir. MANET gezici düğümlerin özerk bir sistemidir. Sistem yalıtılmış olarak işleyebilir veya sabit bir ağa ağ geçitlerine ve arayüze sahip olabilir."
İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirmesi (OLSR) nedir?
"OLSR gezici amaca yönelik ağlar için karar verme yetkisini ele alan bir yönlendirme protokolüdür. Protokol bir bağ durumu algoritmasının kararlılığını alır ve proaktif doğası gereği ihtiyaç duyulduğu anda hemen izlenecek yollara sahip olmanın avantajını taşır. OLSR alışılagelmiş bağ durumu protokolü üzerine bir iyileştirmedir, gezici amaca yönelik ağlar için yeniden biçimlendirilmiştir."
"OLSR tamamen dağıtık bir yapıda çalışmak için tasarlanmıştır ve herhangi bir merkezi birime bağlı değildir. Protokol, denetim mesajlarının güvenilir iletimini GEREKTİRMEZ: her düğüm denetim mesajlarını belirli zaman dilimlerinde gönderir; ama bu durumda bu tür mesajların bazıları hissedilir oranda kayba uğramaya devam edebilir. Böyle kayıplar çarpışmalara veya diğer iletim problemlerine bağlı olarak radyo ağlarında sık sık olur."
OLSR nasıl çalışır?
"İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirme Protokolü (OLSR) gezici amaca yönelik ağlar için geliştirilmiştir. Bir tablodan idare edilen proaktif bir protokol gibi işler, örneğin, düzenli olarak ağın diğer düğümleriyle ağ yapısı bilgisi alışverişinde bulunur. Her bir düğüm kendine komşu düğümlerin kümesini 'çoklu-nokta nakilleri' (multi-point relays,MPR) olarak seçer. OLSR içinde tüm ağa yayılması planlanan denetim akışını yönlendirmekten sadece MPR olarak seçilen düğümler sorumludur. MPR'ler ihtiyaç duyulan iletimlerin sayısını azaltarak denetim akışının sürmesi için verimli bir mekanizma sağlar."
IBSS nedir (IEEE amaca-yönelik mod)?
IEEE 802.11 standardı iki mod tanımlar:
Şekil 7.1. IEEE 802.11 standardı
  1. Altyapı kipi: Telsiz ağ kablolu ağa bağlı en az bir erişim noktası (EN) ve telsiz düğümler (TD) kümesi içerir. Bu yapılandırmaya Temel Hizmet Kümesi (THK) denir. Genişletilmiş Hizmet Kümesi (GHK) iki veya daha fazla THK'nin oluşturduğu kümeye denir (çok hücreli).
  2. Amaca yönelik kip: "IEEE amaca-yönelik kip" veya "noktadan noktaya kip" de denir. Bu yapılandırmaya Bağımsız Temel Hizmet Kümesi (BTHK) denir; telsiz altyapının bulunmadığı veya hizmetlerin gerekmediği yerlerde ağ kurmak için faydalıdır.
Peki "IEEE amaca-yönelik kip" kullanabileceğimiz yerde neden OLSR kullanıyoruz? IEEE amaca-yönelik kip çoklu ara düğümleri DESTEKLEMEZ. Aşağıdaki şekle bakınız:
Şekil 7.2. Çoklu ara düğüm
"IEEE 8102.11 Amaca yönelik" kipin çoklu ara düğüm (multihop) için desteği yoktur, bu OLSR'de vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux İyileştirilmiş Bağ Durumu Yönlendirme Protokolü (OLSR) IPv6 NASIL Başlangıç IPv6
Bir Linux Kitaplığı Sayfası