Curses Kipini Geçici Olarak Terk Etmek
Önceki Çeşitli Özellikler Sonraki
Curses Kipini Geçici Olarak Terk Etmek
Bazen ilk işlemleri gerçekleştirdiğiniz kipe (satır tamponlu kip) geçici bir süre için geri dönmek isteyebilirsiniz. Böylesi bir durumda ilk olarak tty kiplerini def_prog_mode() çağrısı ile kaydetmeniz ve curses kipini sonlandırmak için endwin() işlevini kullanmanız gerekmektedir. Bu sizi asıl tty kipine gönderecektir. İşiniz bitip tty kipine dönmek için reset_prog_mode() işlevini çağırın. Bu işlev tty kipini def_prog_mode() ile kaydedilmiş kipe dönüştürür. Daha sonra refresh()'i kullanın ve işte yine curses kipindesiniz. Aşağıda yapılan işlemlerin sırasını gösteren bir örnek bulunmaktadır.
Örnek 12.12. Geçici Olarak Curses Kipini Terk Etmek
#include <ncurses.h>

int main()
{
 initscr();            /* Curses kipi başlangıcı */
 printw("Merhaba Dünya !!!\n");  /* Ekrana Merhaba Dünya yaz */
 refresh();            /* Gerçek ekranda bunu yaz */
 def_prog_mode();         /* tty kiplerini kaydet */
 endwin();             /* Curses kipini geçici olarak sonlandır */
 system("/bin/sh");        /* Kabukta ne yapmak istiyorsanız yapın */
 reset_prog_mode();        /* Bir önceki tty kipine dönüş */
 refresh();            /* Ekran içeriğini geri yükleyelim */
 printw("Tekrar Merhaba\n");    /* Curses'a döndük mü bakalım */
 refresh();            /* Ekranı tampondan tazeleyelim */
 endwin();             /* Curses kipinin sonu */

 return 0;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
curs_set() Başlangıç ACS_ değişkenleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası