ACS_ değişkenleri
Önceki Çeşitli Özellikler Sonraki
ACS_ değişkenleri
Eğer DOS'ta programlama yaptıysanız genişletilmiş karakter kümesi içerisindeki şu güzel görünümlü olanları biliyorsunuzdur. Sadece bazı uçbirimlerde gösterilirler. NCURSES'ün box() gibi işlevleri bu karakterleri kullanır. Tüm bu karakterler seçimlik karakter kümesi anlamına gelen ACS (alternative character set) ile başlar. Yukarıdaki programların bazılarında bu karakterleri kullandığımı farketmiş olabilirsiniz. Aşağıda tüm karakterleri gösteren bir örnek vardır.
Örnek 12.13. ACS_ değişkenleri örneği
#include <ncurses.h>

int main()
{
 initscr();

 printw("Sol üst köşe     "); addch(ACS_ULCORNER); printw("\n");
 printw("Sol alt köşe     "); addch(ACS_LLCORNER); printw("\n");
 printw("Sağ alt köşe     "); addch(ACS_LRCORNER); printw("\n");
 printw("Sağı dönük T     "); addch(ACS_LTEE); printw("\n");
 printw("Sola dönük T     "); addch(ACS_RTEE); printw("\n");
 printw("Yukarı dönük T    "); addch(ACS_BTEE); printw("\n");
 printw("Aşağı dönük T    "); addch(ACS_TTEE); printw("\n");
 printw("Yata çizgi      "); addch(ACS_HLINE); printw("\n");
 printw("Dikey çizgi     "); addch(ACS_VLINE); printw("\n");
 printw("Büyük artı      "); addch(ACS_PLUS); printw("\n");
 printw("Tarama satırı 1   "); addch(ACS_S1); printw("\n");
 printw("Tarama satırı 3   "); addch(ACS_S3); printw("\n");
 printw("Tarama satırı 7   "); addch(ACS_S7); printw("\n");
 printw("Tarama satırı 9   "); addch(ACS_S9); printw("\n");
 printw("Eşkenar görtgen   "); addch(ACS_DIAMOND); printw("\n");
 printw("Noktalı onay kutusu "); addch(ACS_CKBOARD); printw("\n");
 printw("Derece sembolü    "); addch(ACS_DEGREE); printw("\n");
 printw("Artı/Eksi işareti  "); addch(ACS_PLMINUS); printw("\n");
 printw("Madde imi      "); addch(ACS_BULLET); printw("\n");
 printw("Solu gösteren ok   "); addch(ACS_LARROW); printw("\n");
 printw("Sağı gösteren ok   "); addch(ACS_RARROW); printw("\n");
 printw("Aşağı gösteren ok  "); addch(ACS_DARROW); printw("\n");
 printw("Yukarı gösteren ok  "); addch(ACS_UARROW); printw("\n");
 printw("Diyez işareti    "); addch(ACS_BOARD); printw("\n");
 printw("İçi boş kare     "); addch(ACS_LANTERN); printw("\n");
 printw("İçi dolu kare blok  "); addch(ACS_BLOCK); printw("\n");
 printw("Küçük/Eşit işareti  "); addch(ACS_LEQUAL); printw("\n");
 printw("Büyük/Eşit işareti  "); addch(ACS_GEQUAL); printw("\n");
 printw("Pi          "); addch(ACS_PI); printw("\n");
 printw("Eşit değil      "); addch(ACS_NEQUAL); printw("\n");
 printw("UK ound sembolü   "); addch(ACS_STERLING); printw("\n");

 refresh();
 getch();
 endwin();

 return 0;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Curses Kipini Geçici Olarak Terk Etmek Başlangıç Diğer Kütüphaneler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası