scanw() sınıfı işlevler
Önceki Girdi işlevleri Sonraki
scanw() sınıfı işlevler
Bu işlevler scanf() işlevine benzemektedir, ek olarak ekran üzerindeki herhangi bir konumdan veri girişine olanak sağlamaktadırlar.
scanw() ve mvscanw()
Bu işlevlerin kullanımı taranacak satırın wgetstr() işlevi ile sağlandığı sscanf() kullanımına benzemektedir. Başka deyişle, bu işlevler wgetstr() işlevini çağırır (aşağıda anlatılmıştır) ve sonuç satırını taramak için kullanırlar.
wscanw() ve mvwscanw()
Bunlar da parametresiz olarak verilen bir pencereden okumaları dışında yukarıdaki iki işleve benzemektedir.
vwscanw()
Bu işlev vscanf()'ye benzemektedir. Bu, değişken sayıda parametre okunacağı zaman kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
getch() sınıfı işlevler Başlangıç getstr() sınıfı işlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası