getch() sınıfı işlevler
Önceki Girdi işlevleri Sonraki
getch() sınıfı işlevler
Bu işlevler uçbirimden tek bir karakter okur. Fakat gözönüne alınması gereken bir kaç ince nokta vardır. Örneğin, eğer cbreak() işlevini kullanmazsanız, curses girdiğiniz karakterleri art arda değil sadece satırsonu veya dosyasonu karakteri ile karşılaşana kadar okuyacaktır. Bundan kaçınmak için cbreak() işlevi kullanılmalıdır, böylece karakterler anında programınızdan erişilebilir olacaktır. Yaygın olarak kullanılan işlevlerdan biri noecho()'dur. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu işlev çağrıldığında (kullanıldığında) kullanıcının girdiği karakterler ekranda gösterilmez. cbreak() ve noecho() işlevleri tuş yönetimi üzerindeki en tipik örneklerdir. Bu türden işlevler Klavye ile etkileşim bölümünde anlatılmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Girdi işlevleri Başlangıç scanw() sınıfı işlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası