Giriş
Önceki NCURSES ile Yazılım Geliştirme NASIL Sonraki
Giriş
Aptal uçbirimlerin olduğu eski zamanlarda, uçbirimler bilgisayarlardan uzakta ve onlara bağlantıları seri kablolar ile idi. Uçbirimler seri şekilde bayt verileri göndermek için ayarlanabiliyordu. Uçbirimlerin tüm bu yetenekleri (imleci yeni bir noktaya taşımak, ekranın belli bir kısmını silmek, ekranda gezinmek, durumlar arası geçişler, v.b. gibi) seri şekilde gönderilen bu baytlar ile sağlanmaktaydı. Bu denetim ardışılları genelde kaçış tuşu dizisi olarak adlandırılırdı, çünkü kaçış karakteri olan (0x1B) ile başlamaktaydı. Şimdi bile uygun bir benzetim ile benzeticiye kaçış karakterlerini göndererek uçbirim penceresinde aynı etkiyi oluşturabiliriz.
Bir satırı renkli olarak yazmak istediğinizi düşünelim. Konsolda şunu yazmayı deneyin.
echo -e "\033[1;37;44mRenkli"
Baştaki "\033[" dizgesi kaçış karakteridir. Diğer karakterler ekrana yazılabilir karakterlerdir. Sonucu mavi zemin üzerine beyaz "Renkli" olarak görüyor olmalısınız. Bu renklendirme, bu şekilde kalır, eski haline dönmek için şunu yazın:
echo -e "\033[0;39;49mRenkli"
Şimdi, bu sihirli karakterler de ne anlama geliyor? Anlaması zor mu? Bunlar farklı uçbirimler için farklı bile olabilir. Bunun için UNIX'ı tasarlayanlar termcap isimli bir mekanizma bulmuşlardır. Belli bir uçbirimin tüm yetenekleri ile belli bir etkiyi elde etmek için gerekli kaçış karakterlerini listeleyen bir dosyadır. Sonraki yıllarda bu terminfo ile yer değiştirmiştir. Çok fazla ayrıntıya inmeden, bu mekanizma uygulama programlarının terminfo veritabanını sorgulamasını ve uçbirime veya uçbirim benzeticisine gönderilecek denetim karakterlerini edinmelerini sağlar, demekle yetineceğiz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
NCURSES ile Yazılım Geliştirme NASIL Başlangıç NCURSES nedir?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası