Olayları yakalamak
Önceki Fare ile Etkileşim Sonraki
Olayları yakalamak
Bir kere bir fare sınıfı olayları etkin hale getirildi mi, getch() türü işlevler her fare olayı olduğunda KEY_MOUSE döndürürler. Daha sonra da fare olayı getmouse() ile alınabilir.
Kod yaklaşık olarak şuna benzer:
 MEVENT event;

 ch = getch();
 if(ch == KEY_MOUSE)
  if(getmouse(&event) == OK)
   /* Olay ile ilgili bir şeyler yap */
   .
   .
getmouse() olayı kendisine verilen göstericide döndürür. Göstericinin gösterdiği değer aşağıdakileri içeren bir yapıdır:
typedef struct
{
 short id;     /* Pekçok aygıtı tanımlamak için ID */
 int x, y, z;   /* olay koordinatları */
 mmask_t bstate;  /* tuş durumu bitleri */
}
bstate ilgilendiğimiz temel değişkendir. Farenin tuş durumu bilgisini verir.
Aşağıdakine benzer bir kodla ne olduğunu bulabiliriz.
 if(event.bstate & BUTTON1_PRESSED)
  printw("Sol Tuş Basıldı");
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel bilgiler  Başlangıç Hepsini Bir Araya Getirelim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası