orig.tar.gz dosyası
Önceki Paketin Güncellenmesi Sonraki
orig.tar.gz dosyası
Eğer paketleri sadece debian/ dizini olan yeni kaynak ağacından üst dizinde .orig.tar.gz dosyası olmaksızın oluşturmaya çalışırsanız, farkında olmadan diff.gz dosyası bulunmayan doğal bir kaynak paketi oluşturmuş olursunuz. Bu tür bir paketleme başka hiçbir dağıtımda kullanılamayacak, sadece Debian'a özgü paketler için geçerlidir.[59]
Doğal olmayan ve hem orig.tar.gz hem de debian/ dosyasını içeren bir kaynak paket elde etmek için, İlk "debianlaştırma" bölümünde açıklandığı gibi dh_make komutu tarafından yapılana benzer şekilde, sürümün sıkıştırılmış tar dosyasını ana dizine kopyalamalı ve ismini <paketismi>_<üstdüzey_sürüm>.orig.tar.gz olarak değiştirmelisiniz.


[59] Paket Debian'a özel bile olsa bazıları hala, orig.tar.gz dosyasından başka, debian/ dizininin içeriğini diff.gz içinde paketlemenin daha iyi bir uygulama oldugunu ileri sürerler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yeni üstdüzey dağıtım (gerçekçi) Başlangıç cvs-buildpackage komutu ve benzetmeler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası